Теплові явища

Додано: 16 листопада 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
30 запитань
Запитання 1

Як називається перехід речовини з твердого стану в рідкий?

варіанти відповідей

плавлення

кристалізація

сублімація

нагрівання

Запитання 2

Що відбувається з температурою кристалічних тіл під час процесу плавлення або кристалізації?

варіанти відповідей

залишається незмінною

зростає або спадає

спадає або зростає

Запитання 3

Молекули H2O в різних агрегатних станах 

варіанти відповідей

однакові

відрізняються розмірами

відрізняються масою

відрізняються розмірами та масою

Запитання 4

Формула кількості теплоти плавлення ( кристалізації)

варіанти відповідей

Q=λm

Q=CmΔt0

Q=λ/m

Q=qm

Запитання 5

Визначте за графіком температуру плавлення речовини.

варіанти відповідей

600-660 оС

<660 оС

>660 оС

660 оС

Запитання 6

Що означає інформація, що питома теплота плавлення льоду 330 000 Дж/кг?

варіанти відповідей

 це означає, що потрібно 330000 Джоулів енергії щоб розплавити лід за температури плавлення

 це означає, що потрібно 330000 Джоулів енергії щоб розплавити 1 кг льоду за температури плавлення

це означає, що 330 000 Дж енергії споживає певна маса льоду

це означає, таку енергію виділяє лід при плавленні

Запитання 7

Під час кристалізації Н2О внутрішня енергія речовини

варіанти відповідей

не змінюється

збільшується

зменшується

спочатку збільшується, а потім зменшується

Запитання 8

Питома теплота плавлення позначається символом..

варіанти відповідей

С

q

λ

L

Запитання 9

Одиницею питомої теплоти плавлення в СІ є...

варіанти відповідей

Дж

Дж/кг

Дж/кгоС

кДж

Запитання 10

Свинець плавиться при температурі 327℃. За якої температури рідкий свинець кристалізується?

варіанти відповідей

< 327 оС

> 327 оС

327 оС

Запитання 11

Якій речовині відповідає даний графік? Який процес відбувається на ділянці ВС?

варіанти відповідей

Олово. Плавиться

Нафталін. Плавиться

Олово. Кристалізується

Нафталін. Кристалізується

Запитання 12

Скільки заліза, взятого при температурі плавлення, можна розплавити, передавши йому кількість теплоти 810 кДж? Питома теплота плавлення заліза λ = 270 кДж/кг.

варіанти відповідей

1 кг

2 кг

3 кг

4 кг

Запитання 13

Які речовини можна розплавити в алюмінієвій посудині?

варіанти відповідей

залізо

цинк

мідь

свинець

олово

чавун

Запитання 14

Для розплавлення 2 кг золота, узятого за температури плавлення, необхідна кількість теплоти:

варіанти відповідей

134 Дж

134 кДж

134 МДж

2108 Дж

Запитання 15

Дві металеві деталі однакової маси помістили у плавильну піч. За графіком залежності температури деталей від одержаної кількості теплоти визначити у якого тіла питома теплота плавлення більша.

варіанти відповідей

Першого

Другого

Однакова

Запитання 16

Дві металеві деталі однакової маси помістили у плавильну піч. За графіком залежності температури деталей від одержаної кількості теплоти визначити у якого тіла питома теплоємність у твердому стані більша.

варіанти відповідей

першого

другого

однакова

Запитання 17

Позначити на малюнку ділянки плавлення та кристалізації:

варіанти відповідей

АВ - плавлення, ВС - кристалізація

ВС - плавлення, СD - кристалізація

EF- плавлення, FK - кристалізація

BC - плавлення, EF- кристалізація

Запитання 18

На рисунку зображено залежність температури t від часу 

 для двох зразків, яким щосекунди передають однакову кількість теплоти. Який із цих зразків є кристалічним тілом, а який — аморфним? 

варіанти відповідей

1 - кристалічне, 2 - аморфне тіло

1- аморфне, 2 - кристалічне

обидва - кристалічні тіла

обидва - аморфні тіла

Запитання 19

Морозного зимового дня хлопчик заповнив банку снігом і переніс цю банку в теплу кімнату. На рисунку наведено графік залежності температури t вмісту банки від часу . Моменту часу, коли розтанула приблизно половина снігу, відповідає:

варіанти відповідей

точка А

точка Б

точка В

точка Г

Запитання 20

Посудину для плавлення золота можна виготовити:

варіанти відповідей

зі свинцю або сталі

з алюмінію або вольфраму

із заліза або срібла

зі сталі або вольфраму

Запитання 21

Від яких чинників залежить швидкість випаровування?

варіанти відповідей

температури рідини

маси рідини

площі вільної поверхні

руху повітря над вільною поверхнею

роду рідини

Запитання 22

Як змінюється температура рідини під час кипіння?

варіанти відповідей

зростає

зменшується

не змінюється

спочатку зростає, а потім зменшується

Запитання 23

Виберіть правильні твердження:

варіанти відповідей

Випаровування рідин відбувається за температури кипіння

Випаровування рідин супроводжується виділенням енергії

Випаровування рідин відбувається за будь-якої температури

під час випаровування внутрішня енергія рідини зменшується

Запитання 24

Гліцерин кипить за температури 290 оС за нормального тиску. За якої температури відбувається конденсація за нормального тиску?

варіанти відповідей

<290 оС

>290 оС

100 оС

290 оС

Запитання 25

Який процес відбувається з Н2О на ділянці АВ графіка за нормального тиску?

варіанти відповідей

кипіння

випаровування

конденсація

охолодження

Запитання 26

Фізична величина, яка характеризує певне паливо і чисельно дорівнює кількості теплоти, що виділяється під час повного згоряння 1 кг цього палива - це...

варіанти відповідей

Питома теплоємність

Питома теплота згоряння палива

Питома теплота плавлення

Питома теплота пароутворення

ККД

Запитання 27

Фізична величина, яка характеризує ефективність нагрівника й дорівнює відношенню корисно спожитої теплоти до всієї теплоти, яка може бути виділена під час повного згоряння палива - ...

варіанти відповідей

 Питома теплота згоряння палива

Кількість теплоти

Повна енергія

Корисна робота

ККД

Запитання 28

Найбільша кількість теплоти виділиться при повному згорянні:

варіанти відповідей

 Спирту

Гасу

Бензину

Торфу

Сухих дров

Запитання 29

Розташуйте паливо у порядку зменшення кількості теплоти, що воно виділяє при повному згорянні 1 його кілограму..

1.природній газ; 2.порох; 3.пропан; 4.торф; 5.солома.

варіанти відповідей

3;1;4;;5;2

3;1;4;2;5

 4;3;2;5;1

1;2;3;4;5

5;4;3;2;1

 5;2;4;1;3

Запитання 30

Яка кількість теплоти виділиться при повному згорянні 20 г спирту? Питома теплота згоряння спирту 27 МДж/кг

варіанти відповідей

 540 МДж

 5,4 кДж

540 кДж

 0,54 МДж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест