Контрольна робота. Динаміка і закони збереження

Додано: 6 грудня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 122 рази
17 запитань
Запитання 1

На матеріальну точку діють взаємно перпендикулярні сили 4Н і 3Н. Яка рівнодійна цих сил?   

варіанти відповідей

3,5Н

Запитання 2

Якою є рівнодійна сил 8Н і 6Н, якщо кут між ними становить 0о?  

варіанти відповідей

14Н

15Н

Запитання 3

За якою формулою можна обчислити потенціальну енергію пружини? 

варіанти відповідей

E=mgh

E=mv2/2

E=kΔx2/2

E=kΔx

Запитання 4

Сортсмен масою 80кг, утримує штангу масу якої 220 кг. Позначнте величину сили пружності з якою підлога діє на спортсмена.

варіанти відповідей

300Н

3 000Н

2 200Н

800Н

Запитання 5

Для розтягування пружини на 2 см необхідно прикласти силу F. Укажіть яку силу потрібно прикласти для розтягування двох таких пружин з’єднаних паралельно?

варіанти відповідей

1/2F

F

2F

3/2F

Запитання 6

Перша космічна швидкість для планети радіусом 5000 км дорівнює 5км/с. Яке прискорення вільного падіння для цієї планети. 

варіанти відповідей

1м/с2

25м/с2

10м/с2

5м/с2

Запитання 7

Відро масою 15кг рівномірно піднімають із криниці. Укажіть силу натягу троса біля відра

варіанти відповідей

1,5Н

15Н

150Н

Запитання 8

Шафу масою 40кг рівномірно тягнуть по підлозі, при цьому силу прикладають горизонтально. Визначити величину цієї сили, якщо коефіцієнт тертя 0,3

варіанти відповідей

120Н

12Н

400Н

40,3Н

Запитання 9

З яким прискоренням рухається тіло масою 16 кг вгору, якщо його вага під час руху зросла до 180 Н?  

варіанти відповідей

5м/с2

11,25м/с2

1,25 м/с2

1,8м/с2

Запитання 10

 Укажіть як зміниться сила гравітаційної взаємодії двох тіл, якщо маса кожного з них зменшиться у 2 рази

варіанти відповідей

збільшиться у 2 рази

зменшиться у 2рази

збільшиться у 4 рази

зменшиться у 4 рази

Запитання 11

Які фізичні величине не змінюються внаслідок пружного удару двох тіл?

варіанти відповідей

швидкість руху тіл

імпульс тіла

кінетична енергія тіл

кінетична енергія та імпульс системи тіл

Запитання 12

Яка сила завжди діє перепендикулярно до поверхні опори?

варіанти відповідей

сила тяжіння

сила пружності

підіймальна сила крила

сила нормальної реакції опори

Запитання 13

Прискорення якого набуває тіло внаслідок дії сили, пррямопропорційне цій силі та оберненопропорційне масі тіла. Який це закон?

варіанти відповідей

І закон Ньютона

ІІ закон Ньютона

Закон Бернулі

Закон Гука

Запитання 14

Якою є проирода сили пружності?

варіанти відповідей

результат електромагнітної взаємодії частинок речовини

резельтат гравітаційної взаємодії

результат електричної взаємодії

результат сильної взаємодії

Запитання 15

Сила яка виникає між дотичними поверхнями двох тіл і перешкоджає винекненню їх відносного руху це...

варіанти відповідей

сила тяжіння

сила тертя

сила пружносні

підіймальна сила крила

Запитання 16

У замкненій системі тіл, які взаємодіють тільки консервативними силами, повна механічна енергія ....

варіанти відповідей

залишається незмінною

збільшується

зменшується

дорівнює 0

Запитання 17

Згідно закону Бернулі. Тиск води в трубах більший, там де...

варіанти відповідей

площа перерізу труби більша

площа перерізу труби менша

швидкість руху речовини менша

швидкість руху речовини більша

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест