Рух твердого тіла. Закони збереження енергії та імпульсу в механічних явищах

Додано: 6 грудня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 4 рази
10 запитань
Запитання 1

Вставте, замість крапок, пропущене слово.

Абсолютно тверде тіло можна розглядати як ........... жорстко зв’язаних матеріальних точок, розміщених на незмінних відстанях одна від одної..


варіанти відповідей

явище

систему

суму

рух

Запитання 2

Яку назву має умова рівноваги тіла записана в такому вигляді:

M1 + M2 + ... = 0.


варіанти відповідей

правило важеля

правило моментів сил

закон збереження моментів сил

умова рівноваги важеля

Запитання 3

Замість крапок, вставте пропущене слово.

Центром тяжіння тіла називають точку С всередині тіла (або поза ним), відносно якої ............. моментів сил тяжіння, які діють на окремі частини тіла, дорівнює нулю.

варіанти відповідей

різниця

добуток

сума

відношення

Запитання 4

Скільки існує умов рівноваги тіла?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 5

Момент інерції J точки, що обертається, визначається за формулою..

варіанти відповідей

ωr

mr

ωr2

mr2

Запитання 6

Замість крапок, вставте пропущене слово.

Імпульс тіла, або кількість руху — це................... ............ , що характеризує механічний рух і дорівнює добутку маси тіла на його швидкість

варіанти відповідей

фізичне тіло

фізична величина

фізичне явище

фізична речовина

Запитання 7

Імпульс тіла визначаться за формулою....

варіанти відповідей

m/v

mv

ma

m/ρ

Запитання 8

Виберіть правильні відповіді.

Потенціальна енергія зумовлена......

варіанти відповідей

рухом тіла

взамодією тіл

рухом тіл

 взаємодією частин одного тіла

Запитання 9

Потенціальна енергія, тіла піднятого над Землею, визначаться за формулою.....

варіанти відповідей

mv2 /2

mgh

kx2/2

qU

Запитання 10

Виберіть правильні відповіді:

Закон збереження енергії справджується, якщо діють.....

варіанти відповідей

 сили пружності

сили тертя

сили опору

сили тяжіння

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест