Контрольна робота "Електромагнітне поле"

Додано: 6 грудня 2021
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 96 разів
30 запитань
Запитання 1

Сила Ампера FА – це сила,...

варіанти відповідей

з якою магнітне поле діє на рухомі заряджені частинки

з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом

з якою взаємодіють дві заряджені кульки

з якою взаємодіють протони в ядрах атомів

Запитання 2

Що спостерігається в досліді Ампера?

варіанти відповідей

Магнітна стрілка обертається поблизу провідника зі струмом.

Два провідники зі струмом взаємодіють один з одним

Дві магнітні стрілки взаємодіють одна з одною

Запитання 3

Що спостерігається в досліді Ерстеда?

варіанти відповідей

Провідник зі струмом діє на електричні заряди

Магнітна стрілка обертається поблизу провідника зі струмом.

Магнітна стрілка обертається поблизу зарядженого провідника

Запитання 4

Силу Ампера визначають за формулою:

варіанти відповідей

F = BILsinα

F = Beϑsinα

F = BISsinα

F = M / d

Запитання 5

Щоб забезпечити обертання рамки в одному напрямку, застосовують

варіанти відповідей

ротор

осердя

колектор

клеми

Запитання 6

1 Тл =

варіанти відповідей
Запитання 7

Магнітне поле в певній частині простору називають однорідним

варіанти відповідей

якщо в кожній його точці вектори магнітної індукції однакові як за модулем, так і за напрямком

якщо у його різних точках вектори магнітної індукції мають різні значення та напрямки

Запитання 8

Прямий провідник (стрижень) завдовжки 0,1м перебуває в горизонтальному однорідному магнітному полі індукцією 2 Тл. Стрижень розташований перпендикулярно до магнітних ліній поля, й по ньому пропущено силу струму 12А таким чином, що провідник завис у магнітному полі. Знайдіть масу провідника.

варіанти відповідей

24кг

2,4кг

0,24А

240г

Запитання 9

Обрати діелектрики

варіанти відповідей

гума, пластмас, папір, повітря

залізо, вода, мідь, кобальт

Запитання 10

Як називається пристрій,що зображений на малюнку?

Як рухається кільце?

варіанти відповідей

Кільця Ньютона.Відштовхується від магніта.

Кільця Лоренца.Притягається до кільця.

Кільця Ленца.Відштовхується від магніта.

Терези.Не взаємодіє з магнітом.

Запитання 11

Закон електромагнітної індукції:

варіанти відповідей

ЕРС індукції дорівнює зміні магнітного потоку, який пронизує поверхню, обмежену контуром

ЕРС індукції дорівнює прискоренню зміни магнітного потоку, який пронизує поверхню, обмежену контуром

ЕРС індукції дорівнює швидкості зміни магнітної індукції, яка пронизує поверхню, обмежену контуром

ЕРС індукції дорівнює швидкості зміни магнітного потоку, який пронизує поверхню, обмежену контуром

Запитання 12

Сила Лоренца - це сила, з якою магнітне поле діє на...

варіанти відповідей

провідник зі струмом

постійний магніт

електричний заряд, що рухається

нерухомий електричний заряд

Запитання 13

За одниницю вимірювання індуктивності приймають:

варіанти відповідей

Тл

Вб

Гн

Кл

Запитання 14

Індуктивність позначають буквою:

варіанти відповідей

L

B

Ɛ

Ф

Запитання 15

Електрон рухається у вакуумі в однорідному магнітному полі. Як змінюється модуль швидкості електрона з часом?

варіанти відповідей

Збільшується.

Не змінюється.

Зменшується.

Може збільшуватися, а може зменшуватися.

Запитання 16

Яке з наведених явищ пов'язане з дією магнітного поля Землі.

варіанти відповідей

Блискавка.

Полярне сяйво.

Електризація.

Веселка.

Падіння метеорита на Землю.

Запитання 17

За якою формулою визначається сила Лоренца?

 

варіанти відповідей

M=BISsinα

 F=Bilsinα

 F=qBϑsinα

Запитання 18

На рисунку зображена частинка, яка рухаються в магнітному полі. Знайдіть напрямок сили Лоренца.

варіанти відповідей

вправо

вліво

вгору

вниз

від нас

до нас

Запитання 19

Визначте магнітні полюси електромагніту, зображеного на рисунку. 


варіанти відповідей

Лівий кінець – північний полюс, правий – південний.

Лівий кінець – південний полюс, правий – північний.

Згори - північний полюс, знизу - південний.

Згори - південний полюс, знизу - північний.

Запитання 20

Визначте полюси постійного магніту, для випадку, зображеному на рисунку. 

варіанти відповідей

Зверху – південний полюс, знизу – північний.

Зверху – північний полюс, знизу – південний.

Запитання 21

Визначте напрямок сили Ампера, що діє на провідник зі струмом у магнітному полі, для випадку, зображеному на рисунку. 

варіанти відповідей

вниз

вгору

вправо

вліво

від нас

до нас

Запитання 22

Тіла, які тривалий час зберігають магнітні властивості, називають:

варіанти відповідей

метали

постійні магніти

 вектор

магнітна індукція

Запитання 23

Речовини, які послаблюють магнітне поле всередині себе називають:

варіанти відповідей

магніти

парамагнетики

феромагнетики

діамагнетики

Запитання 24

Визначте напрямок струму.

варіанти відповідей

До нас

Від нас

Ліворуч

Праворуч

Запитання 25

Вкажіть полюса котушки

варіанти відповідей

Праворуч - північ, ліворуч - південь

 Праворуч - північ, ліворуч - північ

Праворуч - південь, ліворуч - північ

Праворуч - південь, ліворуч - південь

Запитання 26

На провідник, довжиною 1м, по якому протікає струм 100 А, діє сила 44Н у магнітному полі. Визначте індукцію цього поля, якщо кут між векором індукції поля і провідником становить 300.


варіанти відповідей

0,2 Тл

0,44Тл

0,88 Тл

88 Вб

Запитання 27

Знайдіть потік магнітної індукції через кільце, R=10cм,якщо його пронизує магнітне поле з індукцією 0,2 Тл, перпендикулярно до площини кільця

варіанти відповідей

6,28Вб

6,28 мВб

628 Вб

628 мкВб

Запитання 28

За 0,1с струм у котушці зріс 4А до 8А. При цьому виникла ерс самоіндукції 4В.Визначте індуктивність котушки.

варіанти відповідей

100мГн

100 Гн

100 мкГн

100 МГн

Запитання 29

Хто з вчених виявив явище самоіндукції?

варіанти відповідей

Ньютон І.

Генрі Д.

Коперник М.

Пулюй І.

Запитання 30

За якою формулою визначається закон електромагнітної індукції?

варіанти відповідей

ε= ΔФ/ L

ε=-L*I

ε= -ΔФ/Δt

ε=A/Δq

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест