11 кл. Оптика.

Тест виконано: 140 разів
10 запитань
Запитання 1

Поширення у просторі електромагнітного поля, у якому напруженість електричного й індукція магнітного полів змінюються періодично називають...

варіанти відповідей

Світловою хвилею.

Радіохвилею.

Електромагнітною хвилею.

Хвильовою поверхнею.

Запитання 2

Електромагнітні хвилі ...

варіанти відповідей

Поглинаються.

Деформуються.

Відбиваються.

Заломлюються.

Запитання 3

У якому діапазоні радіохвиль можна здійснювати зв′язок між Землею та міжпланетною станцією?

варіанти відповідей

Ультракороткі хвилі.

Короткі хвилі.

Середні хвилі.

Довгі хвилі.

Запитання 4

Позначте середовище, у якому швидкість поширення світла приблизно дорівнює 300 000 км/с.

варіанти відповідей

Вода.

Скло.

Вакуум.

Усі перелічені.

Запитання 5

Позначте назву явища, при якому відбувається накладанням когерентних світлових хвиль.

варіанти відповідей

Заломлення.

Дифракція.

Відбивання.

Інтерференція.

Запитання 6

Позначте вираз, який є математичним записом закону заломлення світла.

варіанти відповідей

∠α = ∠γ.

n = ∠α /∠γ.

n = sin α ⋅ sin γ.

n = sin α / sin γ.

Запитання 7

Якщо подивитися на компакт-диск, то при певному освітленні можна побачити на його поверхні веселкові смужки. Вкажіть, чим викликано таке явище.

варіанти відповідей

Заломленням.

Поляризацією.

Дисперсією.

Дифракцією.

Запитання 8

На якій відстані від радіолокатора перебуває літак, якщо між моментами випромінювання радіосигналу і прийманням відбитого від літака сигналу минуло 0,4 мс?

варіанти відповідей

30 км.

40 км.

50 км.

60 км.

Запитання 9

Кут падіння променя з повітря на поверхню прозорого пластику дорівнює 50°, кут заломлення − 25°. Який показник заломлення цього пластику відносно повітря?

варіанти відповідей

1,2

1,6

1,8

2,4

Запитання 10

Космічний корабль з екіпажем наблизився до Марса. Через який мінімальний час командир корабля може одержати відповідь на своє запитання, адресоване у Центр керування польотом? Відстань від землі до Марса під час сеансу зв′язку становить 150 млн. км.

варіанти відповідей

10 хв 25 с

15 хв 21 с

16 хв 40 с

18 хв 40 с

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест