Контрольна робота з фізики "Електромагнітні коливання та хвилі"

Додано: 13 травня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 627 разів
11 запитань
Запитання 1

Вільні коливання – це коливання, які…

варіанти відповідей

здійснюються під дією внутрішніх сил системи після виведення з положення рівноваги

відбуваються під дією зовнішніх сил і періодично змінюються

здійснюються під дією зовнішніх сил системи після виведення з положення рівноваги

Запитання 2

Період – це ...

варіанти відповідей

час, одного повного коливання

відрізок, одного повного коливання

кількість коливань за годину

Запитання 3

Частота – це…

варіанти відповідей

кількість коливань за одиницю часу

проміжок часу, за який відбувається одне повне коливання

кількість коливань за 2π секунд

кількість коливань за годину

Запитання 4

Як залежать між собою період коливань і частота коливань?

варіанти відповідей

обернено пропорційні величини

дорівнюють одна одній

не залежать одна від одної

прямо пропорційні величини

Запитання 5

Оберіть правильне твердження

варіанти відповідей

хвиля переносить енергію, і не переносить речовину

вірного твердження немає

речовина переноситься хвилею

хвиля переносить речовину

Запитання 6

Коливальний контур – це…

варіанти відповідей

котушка та конденсатор, з’єднані між собою провідниками

будь-яке електричне коло

коло, яке складається з конденсатора, джерела струму та з’єднувальних провідників

коло, яке складається з котушки, джерела струму та з’єднувальних провідників

Запитання 7

Як зміниться період власних коливань контуру, якщо його індуктивність збільшити у 16 разів, а ємність зменшити в 4 раза?


варіанти відповідей

в 2 рази збільшиться

не зміниться

в 2 рази зменшиться

в 0,5 раз зміниться

Запитання 8

Яким є період вільних електромагнітних коливань у контурі, що складається з конденсатора ємністю 40 мкФ і котушки з індуктивністю 9 мГн?


варіанти відповідей

Яким є період вільних електромагнітних коливань у контурі, що складається з конденсатора ємністю 40 мкФ і котушки з індуктивністю 9 мГн?


37,68 ⋅ 10-4 с

6 ⋅ 10-4 с

6 ⋅ 104 с

Запитання 9

Частота вільних електромагнітних коливань у контурі дорівнює 10 Гц. Визначте період електромагнітних коливань у контурі

варіанти відповідей

0,1 с

100 с

1 с

0,01 с

Запитання 10

Індуктивність котушки L в коливальному контурі дорівнює 5 мГн, частота власних коливань 1 МГц. Визначити ємність конденсатора С в коливальному контурі, яка відповідає заданій частоті.

варіанти відповідей

5 пФ

5 МФ

5 мкФ

5 нФ

Запитання 11

Трансформатор потужністю 48 кВт, має напругу на первинній обмотці 600 В, на вторинній - 120 В. Визначити коефіцієнт трансформації та струм І2 у  вторинній обмотці трансформатора.

варіанти відповідей

5; 400А

80; 400А

400; 5А

0,2; 400А

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест