11кл. Контрольна робота «Атомна та ядерна фізика»

Додано: 13 травня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 297 разів
10 запитань
Запитання 1

Планетарну модель атома запропонував.

варіанти відповідей

Максвелл  

Томсон 

Бор 

Резерфорд

Запитання 2

В атомі Гідрогену електрон перейшов з першої орбіти на третю, а потім – з третьої на другу. Як змінювалась під час цих переходів повна енергія атома?


варіанти відповідей

Спочатку зменшувалася, потім збільшувалася

Тільки зменшувалася  

Спочатку збільшувалася, потім зменшувалася

Тільки збільшувалася 

Запитання 3

Які частинки, утворені при розпаді радіоактивного елемента, мають максимальну швидкість?

варіанти відповідей

α-частинки   

Електрони  

Позитрони

γ-кванти

Запитання 4

Реакція поділу важких ядер, під час якої утворюються нейтрони, необхідні для подальшого протікання цієї реакції.

варіанти відповідей

Термоядерний синтез

Розщеплення ядра 

Ланцюгова ядерна реакція

Радіоактивність

Запитання 5

Відбувся α-розпад Радію 22688Ra Укажіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Кількість протонів у ядрі зменшилася на 1

Утворилося ядро з атомним номером 90

Утворилося ядро з масовим числом 224

Утворилося ядро атома іншого хімічного елемента

Запитання 6

Скільки протонів і скільки нейтронів міститься в ядрі атому Бісмуту 20983Bi? 

варіанти відповідей

A=209     Z=83      N=209-83=126

Z=209     A=83      N=209-83=126

N=209     Z=83      A=209-83=126

Запитання 7

Відбулась реакція α-розпаду 22688Ra. Визначте кінцевий продукт реакції. . 

варіанти відповідей

22286Rn

23090Rn

22288Rn

22886Rn

Запитання 8

Уран 23892U піддали трьом α- і двом β-розпадам. Визначте кінцевий продукт реакції.

варіанти відповідей

23086Ra

22888Ra

22688Ra

22690Ra

Запитання 9

Радіоактивний ізотоп має період піврозпаду 1 хв. Скільки ядер із 1000 лишиться за 2 хв? 

варіанти відповідей

N=250

N=500

N=750

N=100

Запитання 10

Визначте енергію зв’язку ядра Радію-226, 

mRa=226,02435

mp=1,00728 а.о.м.; 

mn=1,00866 а.о.м.; 

me=0,00055 а.о.м.

варіанти відповідей

Eзв=1732,38 МеВ.

Eзв=255,6 МеВ.

Eзв=366,7 МеВ.

Eзв=477,8 МеВ.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест