24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Самостійна робота. Геометричні перетворення фігур

Симетрія відносно точки, симетрія відносно прямої, паралельне перенесення, поворот, подібність, гомотетія, коефіцієнт подібності, площі подібних фігур.

Додано: 17 квітня
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 366 разів
8 запитань
Запитання 1

1. Знайти координати точки, симетричної до точки (-3;4) відносно осі Ох.

варіанти відповідей

(4; -3);

(3; 4);

( 3;-4);

(-3;-4);

(-4; -3).

Запитання 2

2. Знайти координати точки, симетричної до точки (3;5) відносно початку координат.

варіанти відповідей

( -5;3);

(5;-3);

(3;5);

(-3;-5);

(-3;5).

Запитання 3

3. Знайдіть координати точки, яка є образом точки А( 2;-3) при паралельному пересененні на вектор ā (-1;4).

варіанти відповідей

( -3;7);

(3;-7);

(1;1);

(-1;1);

(1;-1).

Запитання 4

4. У яку точку відобразиться центр кола (х+7)² + (у+11)² =9 при семетрії відносно осі ординат?

варіанти відповідей

( 7;11);

(-7;11);

(7;-11);

(-7;-11);

( 9;11).

Запитання 5

Відносно якої точки симетричні точки С( 3;5) і D( -1; -3 ) ?

варіанти відповідей

М(2;2);

N(-2;4);

В(4;8);

Р(1;1);

К(-1;-1).

Запитання 6

Дано точку С( 1;3) . Знайти координати точки С₁, у яку перейде точка С при повороті навколо початку координат на 90° проти годинникової стрілки.

варіанти відповідей

(-3;1);

(3;-1);

(-1;3);

(-2;2);

(-2;3).

Запитання 7

При паралельному перенесенні точка А(5;- 8) переходить у точку В(-1;- 6). У яку точку при цьому паралельному перенесенні перейде точка С(-1;-9)?

варіанти відповідей

(7;-12)

(-7;-12)

(-7;-7)

(-7;12)

(7;-7)

Запитання 8

Знайти образ точки (1; 0) при повороті навколо початку координат на кут 180° проти годинникової стрілки.

варіанти відповідей

(0;1);

(-1;0);

(1;1);

(-1;1);

(-1;-1).

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест