Контрольна робота ІІ сем Основні класи

Додано: 18 квітня
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 553 рази
21 запитання
Запитання 1

Укажіть групу речовин, яка містить лише основні оксиди:

варіанти відповідей

K2O, SO2, CuO

SiO2, SO2, MgO

MgO, BaO, K2O

ZnO, K2O, SO3

Запитання 2

Укажіть речовину х у схемі реакції:

х + KOH = K2SO3 + H2O

варіанти відповідей

H2S

SO2

SO3

H2SO4

Запитання 3

Укажіть речовини, з якими може реагувати хлоридна кислота:

варіанти відповідей

Cu, CuO

Zn, ZnO

Ag, NaOH

NaNO3, Cu

Запитання 4

Укажіть реагенти, за допомогою яких можна одержати купрум (ІІ) нітрат:

варіанти відповідей

цинк нітрат + Сu

нітратна кислота + CuO

калій нітрат + Cu

нітроген (IV) оксид + Cu

Запитання 5

Вкажіть метал, який витісняє Аl із розчину алюміній нітрату:

варіанти відповідей

Zn

Fe

Mg

Cu

Запитання 6

Укажіть групу речовин, яка містить лише двохосновні кислоти:

варіанти відповідей

H2SO4, HClO4, H3PO4

H2CrO4, H2S, H2SiO3

HPO3, HNO2, HClO3

H2SO4, H2SO3, HNO3

Запитання 7

Укажіть групу речовин, яка містить лише безоксигеновмісні кислоти:

варіанти відповідей

HBr, HF, H2S

HCN, HNO3, HCl

H2CO3, HI, HCl

HCN, HNO2, HI

Запитання 8

Визначте речовину х у схемі реакції:

Zn + x = ZnSO4 + H2

варіанти відповідей

SO2

SO3

H2SO3

H2SO4

Запитання 9

Укажіть групу речовин, яка містить нерозчинні у воді основи:

варіанти відповідей

Cu(OH)2, KOH, NaOH

NaOH, LiOH, Sr(OH)2

Fe(OH)3, Fe(OH)2, Zn(OH)2

Cu(OH)2, CuOH, KOH

Запитання 10

Укажіть назву амфотерного гідроксиду:

варіанти відповідей

купрум(ІІ) гідроксид

магній гідроксид

цинк гідроксид

барій гідроксид

Запитання 11

Укажіть основу, яка розкладається під час нагрівання:

варіанти відповідей

Fe(OH)2

NaOH

LiOH

Ba(OH)2

Запитання 12

Укажіть групу речовин, які реагують із NaOH:

варіанти відповідей

HNO3, Al2O3, SO3

CO2, KOH, HCl

MgO, H2SO4, SO2

P2O5, Na3PO4, HBr

Запитання 13

Яка природа речовини х, що бере участь у хімічній реакції, яка відбувається за схемою:

Ва(OH)2 + x = BaCO3 + NaOH?

варіанти відповідей

сіль

кислота

амфотерний нідроксид

основний оксид

Запитання 14

Позначте речовини, унаслідок взаємодії яких випадає осад:

варіанти відповідей

натрій карбонат + хлоридна кислота

калій гідроксид + хлоридна кислота

натрій сульфат + магній нітрат

натрій гідроксид + магній хлорид

Запитання 15

Виберіть речовину, з якою взаємодіє калій хлорид:

варіанти відповідей

натрій нітрат

силіцій(IV) оксид

аргентум нітрат

барій сульфат

Запитання 16

Хімічна взаємодія можлива між:

варіанти відповідей

Cu + HCl

Fe + Na3PO4

Ag + Mg(NO3)2

Zn + FeCl2

Запитання 17

Укажіть сіль, яка в розчині взаємодіє з Fe:

варіанти відповідей

AgNO3

Al(NO3)3

Zn(NO3)2

NaNO3

Запитання 18

Вкажіть метал, який взаємодіє з цинк нітратом в розчині:

варіанти відповідей

Pb

Mg

Ag

Cu

Запитання 19

Zn → ZnSO4 → X → ZnO → ZnCl2 → Y

1. Назвіть сполуку Х.

2. Укажіть формулу сполуки Y, яка випала в осад.

3. Обчисліть суму коефіцієнтів у першому рівнянні.

4. Укажіть тип першої реакції.  

варіанти відповідей

 Х - Цинку гідроксид

 Х - сульфатна кислота

Y - NaCl

 Y - AgCl

5

4

обмін

заміщення

Запитання 20

Скільки з наведених нижче речовин можуть реагувати з хлоридною кислотою: залізо (Ферум), вода, сода (натрій карбонат), вуглекислий газ (карбон (IV) оксид), негашене вапно (кальцій оксид), їдкий натр (натрій гідроксид). 

варіанти відповідей

2

3

4

6

Запитання 21

оберіть реактиви до схеми перетворень:

Fe-1->FeCl3-2->Fe(OH)3-3->Fe2O3-4->Fe2(SO4)3?

варіанти відповідей

1 - HCl;

2 - H2O;

3 - O2;

4 - H2SO4

 1 - Cl2;

2 - KOH;

3 - Розклад при t0C;

4 - H2SO4

1 - HCl;

2 - H2O;

3 - Розклад при t0C;

4 - H2SO4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест