14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

Контрольна робота ІІ семестр 10 клас ІІ варіант

Додано: 15 травня
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 135 разів
22 запитання
Запитання 1

Реакція естерифікації відбувається при взаємодії: 

варіанти відповідей

карбонових кислот та лугів

жирів та альдегідів

альдегідів та карбонових кислот

спиртів та карбонових кислот

Запитання 2

Який вуглевод належить до полісахаридів

варіанти відповідей

глюкоза

сахароза

лактоза

крохмаль  

Запитання 3

До складу білків входять:

варіанти відповідей

 залишки α-амінокислот

залишки будь-яких амінокислот

залишки β-амінокислот

 залишки ε-амінокислот

Запитання 4

Вкажіть формулу основної складової частини рідкого мила

варіанти відповідей

С17НззСООК

С17Н35СООNa

  С17Н35СООК

17Н35СОО)2Са

Запитання 5

Встановити відповідність

варіанти відповідей

А.3 Б.5 В.2 Г.4

 А.4 Б.2 В.3 Г.1

А.2 Б.1 В.3 Г.4

А.3 Б.5 В.4 Г.2

Запитання 6

 До складу твердих жирів входять залишки:

варіанти відповідей

насичених вищих карбонових кислот

ненасичених вищих карбонових кислот

альдегідів

неорганічних кислот 

Запитання 7

Який реагент є спільним для виявлення гліцеролу і етаналю?

варіанти відповідей

бромна вода

лакмус

купрум(ІІ) гідроксид

амоніачний розчин аргентум(І) оксиду

Запитання 8

Денатурація білка відбувається під дією:


варіанти відповідей

води

сильних кислот

радіації.

Запитання 9

Укажіть, наявністю яких груп зумовленні амфотерні властивості білків:

      

варіанти відповідей

– ОН, --SH  ; 

–NH2, - OH;

–NH2, – СООН.

Запитання 10

Укажіть серед даного переліку формулу амінокислоти:

           

варіанти відповідей

  NH2 – СН2 – СН2 – СООН; 

СН3 – СООС2Н5


СН3 – СН2 – СН2 – СООН;


СН3–NH2.


Запитання 11

Укажіть серед даного переліку формулу естеру:

          


варіанти відповідей

NH2 – СН2 – СН2 – СООН; 


СН3 – СООС2Н5;

СН3 – СН2 – СН2 – СООН;


СН3–NH2.


Запитання 12

Для визначення білку використовують:варіанти відповідей

розчин хлоридної кислоти;

спиртовий розчин йоду;

купрум(ІІ) гідроксид.

Запитання 13

Функція жирів в організмі людини полягає:


варіанти відповідей

у забезпеченні живлення;

у забезпеченні енергією;

у зберіганні й реалізації генетичної інформації

Запитання 14

Укажіть серед даного переліку формулу карбонової кислоти:

        


варіанти відповідей

NH2 – СН2 – СН2 – СООН;


СН3 – СООС2Н5;


СН3 – СН2 – СН2 – СООН;


СН3–NH2.


Запитання 15

Для визначення крохмалю використовують:

          


варіанти відповідей

концентровану нітратну кислоту при нагрівання;

спиртовий розчин йоду;

купрум (ІІ) гідроксид.

Запитання 16

Знайдіть відповідність між формулою та назвою речовин.


1. СН3 – СООС2Н5 А етанол;

2.  С2Н5ОН Б етиловий естер оцтової кислоти;

3.  NH2 – СН2 – СООН В амінооцтова кислота;

варіанти відповідей

1 - А, 2 - Б, 3 - В

1 - Б, 2 - А, 3 - В

1- В, 2 - А, 3 - Б

Запитання 17

Знайдіть відповідність між формулою та назвою речовин.

1. С3Н8 А пропанова кислота;

2.  С3Н7ОН Б пропан;

3.   С2Н5СООН В пропанол;

варіанти відповідей

1 - В, 2 - А, 3 - Б

1 - А, 2 -В, 3 - Б

1 - Б, 2 - В, 3 - А

Запитання 18

Знайдіть відповідність між формулою та назвою речовин.

1.  СН3 – СООС2Н5 А ацетилен;

2.   С3Н7ОН Б етиловий естер оцтової кислоти;

3.   С2Н2 В пропанол;

варіанти відповідей

1 - Б, 2 - В, 3 - А

1 - В, 2 - А, 3 - Б

1 - Б , 2 - А, 3 - В

Запитання 19

Знайдіть молярну масу для трипальміату

варіанти відповідей

960 г/моль

884 г/моль

806 г/моль

Запитання 20

1.    Ступінь полімеризації -це

варіанти відповідей

кількість молекул етену, що брали участь в реакції

кількість молекул мономера, що сполучилися між собою та утворили одну макромолекулу полімеру

 кількість структурних ланок в полімері

Запитання 21

Хто із вчених вперше синтезував каучук полімеризацією бутадієну?

варіанти відповідей

Д.І.Менделєєв

М.В.Ломоносов

О.М.Бутлеров

С.В.Лебедєв

Запитання 22

Речовина С₆Н₅−СН=СН₂ є мономером такого полімеру:

варіанти відповідей

поліетилен

тефлон

 каучук

полістирол  

полівінілхлорид

крохмаль

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест