Контрольна робота: Коливання та хвилі

Додано: 17 березня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 63 рази
17 запитань
Запитання 1

Механічні коливання – це…


варіанти відповідей

неперіодичні рухи тілі

періодичні або майже періодичні рухи тіла

коливальні рухи тіла

Запитання 2

Вільні коливання – це коливання, які…

варіанти відповідей

здійснюються під дією внутрішніх сил системи після виведення з положення рівноваги

здійснюються під дією зовнішніх сил системи після виведення з положення рівноваги

відбуваються під дією зовнішніх сил і періодично змінюються

Запитання 3

Період – це ...

варіанти відповідей

час, одного повного коливання

кількість коливань за годину

відрізок, одного повного коливання

Запитання 4

Частота – це…

варіанти відповідей

кількість коливань за годину

кількість коливань за 2π секунд

кількість коливань за одиницю часу

проміжок часу, за який відбувається одне повне коливання

Запитання 5

Оберіть правильне твердження

варіанти відповідей

хвиля переносить речовину

речовина переноситься хвилею

хвиля переносить енергію, і не переносить речовину

вірного твердження немає

Запитання 6

Коливальний контур – це…

варіанти відповідей

коло, яке складається з котушки, джерела струму та з’єднувальних провідників

коло, яке складається з конденсатора, джерела струму та з’єднувальних провідників

котушка та конденсатор, з’єднані між собою провідниками

будь-яке електричне коло

Запитання 7

Як зміниться період власних коливань контуру, якщо його індуктивність збільшити у 16 разів, а ємність зменшити в 4 раза?


варіанти відповідей

в 0,5 раз зміниться

в 2 рази збільшиться

в 2 рази зменьшиться

не змінеться

Запитання 8

Яким є період вільних електромагнітних коливань у контурі, що складається з конденсатора ємністю 40 мкФ і котушки з індуктивністю 9 мГн?


варіанти відповідей

37,68 ⋅ 10-4 с

37,68 ⋅ 10-9 с

37,68 ⋅ 10-3 с

37,68 ⋅ 104 с

Запитання 9

Частота вільних електромагнітних коливань у контурі дорівнює 10 Гц. Визначте період електромагнітних коливань у контурі

варіанти відповідей

10 Гц

0,1 Гц

0,01 Гц

1 Гц

100 Гц

Запитання 10

Індуктивність котушки L в коливальному контурі дорівнює 5 мГн, частота власних коливань 10 ГГц. Визначити ємність конденсатора С в коливальному контурі, яка відповідає заданій частоті.


варіанти відповідей

5,07⋅10-17 Ф

5,07⋅1017 Ф

5,07⋅10-11 Ф

5,07⋅109 Ф

Запитання 11

Трансформатор потужністю 28 кВт, має напругу на первинній обмотці 720 В, на вторинній - 120 В. Визначити коефіцієнт трансформації трансформатора та струм І2 у  вторинній обмотці.


варіанти відповідей

6; 400А

4; 600А

2; 400А

6; 500А

Запитання 12

Яке з перелічених явищ доводить хвильову природу електромагнітного випромінювання?

варіанти відповідей

інтерференція

збудження струму в провіднику

відбивання від провідника

зміна швидкості під час переходу в інше середовище

розповсюдження зі швидкістю 3*108м/с

Запитання 13

Контур радіоприймача настроєний на довжину хвилі 50м. Як треба змінити індуктивність котушки коливального контура приймача, щоб перестроїти його на хвилю довжиною 25м?

варіанти відповідей

збільшити удвічі

збільшити в 4 рази

зменшити удвічі

зменшити в 4 рази

Запитання 14

Яке з поданих словосполучень визначає поняття поляризація?

варіанти відповідей

Накладання когерентних хвиль

Розкладання світла в спектр під час заломлення

Перетворення природного світла в плоскополяризоване

Огинання хвилею перешкод

Запитання 15

Яке явище пов'язане з різницею швидкості поширення в речовині променів різного кольору?

варіанти відповідей

Дифракція

Відбивання

Інтерференція

Заломлення

Дисперсія

Запитання 16

Яка з перелічених величин не змінюється під час переходу електромагнітних хвиль з одного середовища в інше?

варіанти відповідей

Швидкість хвилі

Частота коливань

Довжина хвилі

Змінюються всі перелічені

Жодна з перелічених величин не змінюється

Запитання 17

На дифракційну решітку, що має 200 штрихів на міліметр, нормально падає світло довжиною хвилі 500нм. Визначте: А) найбільший порядок спектра; Б) кут, під яким спостерігають максимум другого порядку.

варіанти відповідей

10, 120.

4, 120.

10, 240.

12, 420.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест