Контрольна робота з теми "Оптика"

Додано: 19 березня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 431 раз
7 запитань
Запитання 1

Перед вертикально поставленим дзеркалом стоїть людина. Як зміниться відстань між людиною і її зображенням,  якщо вона наблизиться до дзеркала на 0,5 м?

варіанти відповідей

Зменшиться на 0,5 м

Збільшиться на 1 м

Зменшиться на 1 м

Не зміниться

Запитання 2

Енергію фотона можна визначити за формулою:

варіанти відповідей

рф = mфс      

Е = mc2          

hν = Aвих + mυ2/2         

Е = hν

Запитання 3

Яке з рівнянь є рівнянням для фотоефекту Ейнштейна?

варіанти відповідей

.  Е = hν       

hν = Aвих + mυ2/2         

рф = mфс

Е = mc2        

Запитання 4

Світловий промінь падає на межу поділу двох середовищ (1,2) під кутом 600, кут заломлення при цьому становить 300. Яке середовище має більшу оптичну густину та чому дорівнює відносний показник заломлення світла?


варіанти відповідей

Оптична густина першого середовища більша ніж оптична густина другого середовища; 1,4.

Оптична густина першого середовища менша ніж оптична густина другого середовища; 1,7.

Оптична густина другого середовища більша ніж оптична густина першого середовища; 1,9.

Оптичні густини обох середовищ одинакові; 1,0

Запитання 5

Яку оптичну силу має збиральна лінза, фокусна відстань якої дорівнює 12,5 см ?

варіанти відповідей

2 дптр

4 дптр

6 дптр

8 дптр

Запитання 6

У досліді Столєтова з фотоефекту світловий потік, що падав на цинк, збільшили у  k  разів, але це не призвело до збільшення фотоструму. Коли це можливо ? 

варіанти відповідей

Це можливо при зменшенні напруги у колі.


Це можливо при зменшенні частоти світла.

Це можливо тоді, коли всі електрони, які випромінює катод, досягають анода.

Це можливо при досягненні фотострумом значення насичення Ін

Запитання 7

Яку кінетичну енергію і швидкість матимуть фотоелектрони, що вилітають з поверхні оксиду барію (Авих = 1,0 еВ), якщо її опромінювати зеленим світлом з довжиною хвилі 550 нм ? (Розв'язання задачі надіслати вчителю через Classroom)

варіанти відповідей

2•10-19 Дж;  6,6•105 м/с 

2•10-21 Дж;  660 км/с        

3,62•10-19 Дж;  6,6•1010 м/с 

2•10-19 Дж;  2,6•108 м/с           

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест