Контрольна робота: Коливання та хвилі

Додано: 18 березня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 119 разів
11 запитань
Запитання 1

Механічні коливання – це…


варіанти відповідей

неперіодичні рухи тілі

періодичні або майже періодичні рухи тіла

коливальні рухи тіла

Запитання 2

Вільні коливання – це коливання, які…

варіанти відповідей

здійснюються під дією внутрішніх сил системи після виведення з положення рівноваги

здійснюються під дією зовнішніх сил системи після виведення з положення рівноваги

відбуваються під дією зовнішніх сил і періодично змінюються

Запитання 3

Період – це ...

варіанти відповідей

час, одного повного коливання

кількість коливань за годину

відрізок, одного повного коливання

Запитання 4

Оберіть правильне твердження

варіанти відповідей

хвиля переносить речовину

речовина переноситься хвилею

хвиля переносить енергію, і не переносить речовину

вірного твердження немає

Запитання 5

Коливальний контур – це…

варіанти відповідей

коло, яке складається з котушки, джерела струму та з’єднувальних провідників

коло, яке складається з конденсатора, джерела струму та з’єднувальних провідників

котушка та конденсатор, з’єднані між собою провідниками

будь-яке електричне коло

Запитання 6

Як зміниться період власних коливань контуру, якщо його індуктивність збільшити у 16 разів, а ємність зменшити в 4 раза?


варіанти відповідей

в 0,5 раз зміниться

в 2 рази збільшиться

в 2 рази зменьшиться

не змінеться

Запитання 7

Яким є період вільних електромагнітних коливань у контурі, що складається з конденсатора ємністю 40 мкФ і котушки з індуктивністю 9 мГн?


варіанти відповідей

37,68 ⋅ 10-4 с

37,68 ⋅ 10-9 с

37,68 ⋅ 10-3 с

37,68 ⋅ 104 с

Запитання 8

Значення заряду на обкладках конденсатора коливального контуру змінюється за законом q = 200*10-5 cos20πt, де всі величини виражено в системі СІ. Знайдіть частоту коливань

варіанти відповідей

10 Гц

0,1 Гц

0,01 Гц

1 Гц

100 Гц

Запитання 9

Індуктивність котушки L в коливальному контурі дорівнює 5 мГн, частота власних коливань 10 ГГц. Визначити ємність конденсатора С в коливальному контурі, яка відповідає заданій частоті.


варіанти відповідей

5,07⋅10-17 Ф

5,07⋅1017 Ф

5,07⋅10-11 Ф

5,07⋅109 Ф

Запитання 10

Трансформатор підвищує напругу з 220 В до 1,1 кВ і має 700 витків у первинній обмотці. Знайти коефіцієнт трансформації, кількість витків у вторинній обмотці.

варіанти відповідей

0,2; 3500

0,2; 140

2; 350

2; 1400

Запитання 11

Контур радіоприймача настроєний на довжину хвилі 50м. Як треба змінити індуктивність котушки коливального контура приймача, щоб перестроїти його на хвилю довжиною 25м?

варіанти відповідей

збільшити удвічі

збільшити в 4 рази

зменшити удвічі

зменшити в 4 рази

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест