Контрольна робота "лінійні рівняння та їх властивості"

Додано: 25 травня 2020
Предмет: Алгебра, 7 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

Розв'язати рівняння: 11 – 2х = 2 – 5х

варіанти відповідей

3

-3

1/3

-1/3

Запитання 2

Яка пара чисел є розв'язком системи рівнянь:  2х – у = 1,

                                                                                     х + у = 2

варіанти відповідей

(0;0)

(1; 2)     

(1;1)       

(-1;2)

Запитання 3

Яке рівняння має тільки один корінь?

варіанти відповідей

x=1+x

-5x=0

x2=9

(x-2)x=0

Запитання 4

Знайдіть корінь рівняння (х + 9)( х - 2 ) - ( х - 5 )( х + 5 ) = - 14.

варіанти відповідей

3

- 3

21

- 21

Запитання 5

Розв'язати систему рівнянь

варіанти відповідей

( 1; - 4 )

( - 1; 4 )

( 1; 2,4 )

( - 1; - 4 )

Запитання 6

Через яку з даних точок проходить графік рівняння 4х - 5у = 12 ?

варіанти відповідей

A( 8; 4 )

B( 3; - 2 )

C( 5; - 2 )

D( - 3; 0 )

Запитання 7

Побудуйте графік функції у = 4х + 4. Користуючись побудованим графіком, установіть, при яких значеннях аргументу функція набуває від'ємних значень.

варіанти відповідей

х < - 1

х > - 1

х < 4

х > 4

Запитання 8

Якого найменшого значення і при якому значенні змінної набуває вираз

х2 - 6х +15 ?

варіанти відповідей

3 при х = 6

6 при х = 3

6 при х = 0

0 при х = 3

Запитання 9

Знайти точку, в якій графік рівняння 3х – 2у = -2,4 перетинає вісь абсцис

варіанти відповідей

-0.8

0.8

1.2

-1.2

Запитання 10

Чи проходить графік рівняння x+y=1

Через точку A(5; -6)

варіанти відповідей

так

Ні

Запитання 11

За 3 столи і 4 стільці заплатили 4700 грн. Скільки коштує один стіл і скільки коштує один стілець, якщо 2 стільці дорожчі за один стіл на 100 грн. ?

варіанти відповідей

900 грн, 400 грн

500 грн

900 грн, 500 грн

!000 грн, 600 грн.

Запитання 12

Укажіть неправильну формулу

варіанти відповідей

(a+b)(a-b)=a2-b2

(a+b)2=a2+2ab+b2

a3-b3=(a-b)(a2+ab+b2)

(a-b)2=a2-b2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест