"Магнітне поле. Електромагнітна індукція"

Додано: 8 січня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 250 разів
20 запитань
Запитання 1

Силовою характеристикою магнітного поля є...

варіанти відповідей

сила Ампера

вектор магнітної індукції

індуктивність

Запитання 2

Яка сила діє на провідник довжиною 60 см, що розташований в однорідному магнітному полі з індукцією 1,5 Тл під кутом 300 до ліній поля. Сила струму в провіднику 1 А. (Сінус 300 рівний 0,5)

варіанти відповідей

4,5 Н

45 Н

0,45 Н

0,045 Н

Запитання 3

Що таке постійний магніт

варіанти відповідей

Тіла, які притягують до себе інші тіла

Тіла, які зроблені з заліза

Тіла, які тривалий час зберігають магнітні властивості.

Правильноі відповіді немає

Запитання 4

Одиницею вимірювання потоку магнітної індукції в СІ є

варіанти відповідей

Вебер

Вольт

Генрі

Тесла

Запитання 5

Виберіть формулу для обчислення сили Ампера

варіанти відповідей

F=IBLsinα

F=qBVsinα

F=ma

F = q1⋅q2/r2

Запитання 6

На рухому заряджену частинку з боку магнітного поля діє ...

варіанти відповідей

сила Кулона

сила Фарадея

сила Ампера

сила Лоренца

Запитання 7

На провідник зі струмом з боку магнітного поля діє…

варіанти відповідей

сила Лоренца

сила тяжіння

сила Ампера

сила Кулона

сила Архімеда

Запитання 8

Формула обчислює силу …

варіанти відповідей

Ампера

Лоренца

Кулона

Ньютона

Архімеда

Запитання 9

Магнітне поле НЕ створюється

варіанти відповідей

рухомими зарядженими частинками

провідниками зі струмом

постійними магнітами

нерухомими зарядженими частинками

Запитання 10

Скількі полюсів має магніт?

варіанти відповідей

Два, північний і південий

Чотири, південий, північний, східний, західний

Два, південий і східний

Тільки один полюс

Магніт немає полюсів

Запитання 11

До феромагнетиків належить ...

варіанти відповідей

залізо, нікель, кобальт

платина, алюміній

золото, мідь


ртуть, срібло

Запитання 12

За 2 с магнітний потік, що переходить через контур, рівномірно змінився з 8 до 2 Вб. Чому дорівнювало при цьому значення ЕРС індукції в контурі?

варіанти відповідей

3 В

12 В

0,12 В

Запитання 13

Явище електромагнітної індукції було відкрито...

варіанти відповідей

Г. Ерстедом

М.Фарадеєм

А.Ампером

Запитання 14

Визначте енергію магнітного поля котушки індуктивністю 12 мГн, в якій протікає струм силою 25 А.

варіанти відповідей

 3,75 Дж

0,15 Дж

7,5 Дж

3750 Дж

Запитання 15

Яка ЕРС самоіндукції виникає в котушці з індуктивністю 68 мГн,

якщо сила струму в ній за 0,012 с зменшується на 3,8 А ?

варіанти відповідей

2,15 В

21,5 В

21,5 мВ

Запитання 16

У якому пристрої використовується сила Ампера?

варіанти відповідей

електричний двигун

електровимірювальні прилади

гучномовець

у всіх перелічених

Запитання 17

Напрям сили Ампера визначають за правилом...

варіанти відповідей

лівої руки

правої руки

сведлика

Запитання 18

Напрямок вектора магнітної індукції визначають за правилом...

варіанти відповідей

лівої руки

правої руки

Запитання 19

Вкажіть позначення та одиницю вимірювання індуктивності

варіанти відповідей

ε, Гн

L, В

L, Гн

Ф, Вб

Запитання 20

Швидкість поширення електромагнітного поля

варіанти відповідей

2 ⋅108 м/с

3 ⋅108 м/с

3 ⋅106 м/с

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест