Розвиток уявлень про природу світла.

Додано: 9 січня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 35 разів
11 запитань
Запитання 1

Хто з стародавніх вчених найбільш наближено до сучасних уявлень розглядав природу світла?

варіанти відповідей

Галілей

Демокрит

Ньютон

Арістотель

Запитання 2

Виберіть основні розділи оптики?

варіанти відповідей

Алгебраїчна оптика.

Геометрична оптика.

Математична оптика.

Хвильова оптика.

Квантова оптика.

Фотонна оптика.

Запитання 3

"Кожна точка середовища, до якої дійшла хвиля, стає джерелом вторинної хвилі, а обвідна вторинних хвиль дає положення хвильового фронту в наступний момент часу". Це формулювання ...

варіанти відповідей

закону Френеля.

принципу Гюйгенса.

принципу Юнга.

принципу Максвелла.

закону Планка.

Запитання 4

"Світло завжди обирає таку траєкторію, щоб на подолання відстані між двома точками витратити найменший час". Це формулювання ...


варіанти відповідей

принципу Гюйгенса.

принципу Ферма.

принципу Френеля.

принципу Максвелла.

Запитання 5

Що не могла пояснити електромагнітна теорія світла?

варіанти відповідей

Поглинання.

Заломлення.

Відбивання.

Випромінювання.

Фотоефект.

Огинання перешкод.

Запитання 6

"Кожний окремий квант світла поводиться як частинка, а сукупність квантів поводиться як хвиля". Ця двоїста природа світла має назву ...

варіанти відповідей

квантова теорія.

корпускулярна теорія.

корпускулярно-хвильовий дуалізм.

квантово-хвильовий дуалізм.

Запитання 7

Хто з перелічених вчених вивчав швидкість поширення світла?

варіанти відповідей

Ремер.

Френель.

Фізо.

Юнг.

Майкельсон.

Ньютон.

Запитання 8

У чому сутність корпускулярно-хвильового дуалізму?

варіанти відповідей

Світло має двоїсту природу: в процесах взаємодії світла з речовиною проявляються хвильові властивості, при поширенні проявляються також корпускулярні властивості.

Світло має двоїсту природу: в процесах взаємодії світла з речовиною проявляються корпускулярні властивості, при поширенні проявляються також хвильові властивості.

Світло має двоїсту природу: в процесах взаємодії світла з речовиною проявляються корпускулярні властивості та деякі хвильові явища (дифракція та інтерференція), при поширенні проявляються інші хвильові властивості.

Світло має двоїсту природу: в процесах взаємодії світла з речовиною проявляються хвильові та деякі корпускулярні властивості (утворення тіні), при поширенні проявляються інші корпускулярні властивості.

Запитання 9

Вкажіть вченого, який дотримувався думки, що світло - це окремий випадок електромагнітних хвиль.

варіанти відповідей
Запитання 10

Вкажіть вченого, який вперше визначив швидкість світла експериментально.

варіанти відповідей
Запитання 11

Цей вчений першим визначив швидкість світла. Назвіть його.

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест