Контрольна робота " Молекулярна фізика ч.2"

Додано: 5 травня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 2 рази
10 запитань
Запитання 1

Процес переходу речовини із газоподібного стану до рідкого має назву

варіанти відповідей

випаровування

конденсація

кипіння

сублімація

Запитання 2

Інтенсивність випаровування рідини більша, якщо

варіанти відповідей

більша площа поверхні і менша температура рідини

менша площа поверхні і наявність вітру над рідиною

менша площа поверхні і більша температура рідини

більша температура і більша площа поверхні рідини

Запитання 3

Температура рідини під час кипіння

варіанти відповідей

підвищується

знижується

залишається незмінною

залежить від рідини

Запитання 4

Коефіцієнт поверхневого натягу залежить від...

варіанти відповідей

площі поверхні  

маси

 температури рідини 

 домішок

Запитання 5

Висота рідини у першому капілярі у 3 рази більша, ніж у другому. Порівняйте радіуси капілярів: 

варіанти відповідей

у першого капіляра радіус менший у 3 рази

  у першого капіляра радіус більший у 3 рази

 у першого капіляра радіус менший у 9 разів

 у першого капіляра радіус більший у √3 разів.

Запитання 6

Формула висоти підйому рідини в капілярах

варіанти відповідей

h=2σρgr

h=2σ/ρgr

h=2σ/ρr

h=2σρr

Запитання 7

Ртуть змочує сталь, але не змочує скло. Виберіть рисунок, що відповідає ситуації, коли в сталеву посудину зі ртуттю опустили скляну трубку.

варіанти відповідей
Запитання 8

Визначте поверхневу енергію сферичної краплі дощу радіусом r = 0,1 мм. Вважайте π = 3,14; поверхневий натяг води σ = 75 мН/м.

варіанти відповідей


2,36 нДж

 23,6 нДж

 9,42 нДж

 94,2 нДж

Запитання 9

У ненасичений розчин солі помсістили кульку вирізану з монокристала солі. Що буде спостерігатись?

варіанти відповідей

Монокристал стане кулею більшого об'єму

Утвориться полікристал

Монокритсал набуде форми куба

Кристал розчинеться

Запитання 10

3 одного боку від соломинки завдовжки 8 см, що плаває на поверхні води, наливають мильний розчин, і вона починає рухатися. У який бік рухається соломинка? Під дією якої сили? Температура води 20 °С, σвода = 73 мН/м, σмил. розчин = 40 мН/м .

варіанти відповідей

Соломинка рухається у бік води під дією сили F = 2,64 мН.

Соломинка рухається у бік мильного розчину під дією сили F = 2,64 мН.

Соломинка рухається у бік води під дією сили F = 5,28 мН.

Соломинка рухається у бік мильного розчину під дією сили F = 5,28 мН.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест