Геометрична та хвильова оптика. 11 клас

Додано: 4 березня 2021
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 128 разів
20 запитань
Запитання 1

Явище підсилення світлових хвиль в одних точках середовища і послаблення в інших точках середовища, що виникає при накладанні світлових хвиль, називається ...

варіанти відповідей

інтерференцією

дифракцією

поляризацією

дисперсією

Запитання 2

Явище огинання світловими хвилями перешкод називається...

варіанти відповідей

інтерференцією

поляризацією

дифракцією

дисперсією

Запитання 3

Пластинку, на яку наносять велику кількість паралельних щілин, називають ...

варіанти відповідей

інтерферометр

поляризатор

дифракційна гратка

спектрографом

Запитання 4

Залежність абсолютного показника заломлення середовища від довжини світлової хвилі називають ...

варіанти відповідей

інтерференцією

дифракцією

поляризацією

дисперсією

Запитання 5

Хто першим провів експеримент щодо дисперсії світла?

варіанти відповідей

Френель

Фраунгофер

Гюйгенс

Ньютон

Запитання 6

Яке явище зображене на малюнку?

варіанти відповідей

дисперсія

інтерференція

дифракція

поляризація

Запитання 7

При освітленні сонячними променями плями бензину на поверхні води спостерігаються кольорові смуги. Вони виникають унаслідок явища... 

варіанти відповідей

дисперсії

поляризаціії

інтерференції

дифракції

Запитання 8

Формула дифракційної гратки має вид ...

варіанти відповідей

  dcosφ=kλ

   dsinφ=kλ

dsinφ=k/λ


   dcosφ=k+λ

Запитання 9

Який закон оптики підтверджує явище зображене на малюнку?

варіанти відповідей

закон заломлення

закон відбивання

прямолінійного поширення світла

закон дифракційної гратки

Запитання 10

Якщо світло падає під кутом 300 на межу поділу середовищ, то відбивається під кутом...

варіанти відповідей

150

300

600

900

Запитання 11

В окулярах використовують явище ...

варіанти відповідей

дифракції

дисперсії

інтерференції

поляризації

Запитання 12

Які теорії існували про природу світла?

варіанти відповідей

Хвильова

Оптична

Корпускулярна

Геометрична

Запитання 13

Яка швидкість світла в вакуумі?

варіанти відповідей

330000 км/с; 3,3 .108 м/с

33000 км/с; 3,3 . 107 м/с

300000 км/с; 3 .108 м/с

30000 км/с; 3 . 107 м/с

Запитання 14

Кут падіння променя на бензин 300, знайти кут заломлення. (n=1,5).

Числове значення кута округлювати до цілого. (розв'язок задачі надіслати на перевірку вчителю)

варіанти відповідей

γ=200

γ=220

γ=210

γ=190

Запитання 15

На якому рисунку зображено промінь світла, що переходить із середовища з більшою оптичною густиною в середовище з меншою оптичною густиною?

варіанти відповідей

Серед наведених відповідей немає правильної.

Запитання 16

Три основні спектральні кольори - це...

варіанти відповідей

червоний, зелений, жовтий

синій, зелений, червоний

зелений, фіолетовий, червоний

синій, червоний, жовтий

Запитання 17

Після проходження білого світла через червоне скло світло стає червоним. Це відбувається через те, що світлові хвилі інших кольорів в основному

варіанти відповідей

відбиваються

розсіюються

заломлюються

поглинаютьсяЗапитання 18

Що таке лінза? Вказати найбільш точніше визначення.

варіанти відповідей

Прозоре тіло обмежене з обох сторін прямими поверхнями.

Прозоре тіло обмежене з обох сторін довільними поверхнями.

Прозоре тіло обмежене з обох сторін сферичними поверхнями.

Прозоре тіло обмежене з обох сторін однаковими сферичними поверхнями.

Запитання 19

Які є види лінз за формою?

варіанти відповідей

опуклі

плоскі

увігнуті

прямі

Запитання 20

Яка частина ока виконує роль лінзи?

варіанти відповідей

Скловидне тіло

Кришталик

Сітківка

Зіниця

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест