25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

Контрольна робота "Основи подійно- та об'єктно орієнтованого програмування"

Додано: 14 лютого
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 48 разів
30 запитань
Запитання 1

Комп'ютерна програма - це

варіанти відповідей

алгоритм опрацювання даних, записаний спеціальною мовою та призначений для виконання комп'ютером

алгоритм опрацювання даних, записаний стандартною мовою та призначений для виконання комп'ютером

алгоритм збереження даних, записаний спеціальною мовою та призначений для виконання комп'ютером

немає вірної відповіді

Запитання 2

Вхідні дані - це

варіанти відповідей

алгоритм опрацювання даних, записаний спеціальною мовою та призначений для виконання комп'ютером

дані, які потрапляють до програми від певних пристроїв або від іншої програми, або з іншого джерела

листи, які потрапляють до програми від певних пристроїв або від іншої програми, або з іншого джерела

немає вірної відповіді

Запитання 3

Мова програмування - це

варіанти відповідей

мова, яку використовують для запису листів, призначених для виконання комп'ютером

мова, яку використовують для запису алгоритмів, призначених для виконання принтером

мова, яку використовують для запису алгоритмів, призначених для виконання комп'ютером

немає вірної відповіді

Запитання 4

Складові мови програмування:

варіанти відповідей

алфавіт

словник

синтаксис

семантика

перекладач

всі відповіді вірні

Запитання 5

Програма в якій ми працюємо

варіанти відповідей
Запитання 6

Програми, створені в середовищі Lazarus називають

варіанти відповідей

листами

проєктами

системами

Запитання 7

При запуску Lazarus відкриваються....

варіанти відповідей

Головне меню

Інспектор об'єктів

редактор тексту

форма

перекладач

словник

Запитання 8

Об'єкт, на якому можна розмістити різні компоненти, зокрема, кнопки, поля, написи та інше називається

варіанти відповідей

редактор тексту

форма

інспектр об'єктів

Запитання 9

Оберіть правильний рядок коду, де до об'єкту Label1 додають напис, який буде відображатись у вікні під час виконання програми:

варіанти відповідей

label1.Caption:='Я програмую!!!';

'Я програмую!!!':=Caption.label1;

Caption.label1:='Я програмую!!!';

'Я програмую!!!':=label1.Caption;

Запитання 10

Які події властиві для елемента керування Form?

варіанти відповідей

Click 

Create

Enter

Exit

Close

KeyPress

Запитання 11

Значення визначає ім'я форми, як об'єкта -

варіанти відповідей

Name

Caption

Color

Height

Запитання 12

Значення визначає текст у рядку заголовка форми - це

варіанти відповідей

Name

Caption

Height

Запитання 13

визначає висоту вікна форми - це

варіанти відповідей

Height

Caption

Name

Width

Запитання 14

значення визначає відстань від верхньої межі вікна до верхньої межі екрана - це

варіанти відповідей

Name

Height

Top

Left

Запитання 15

begin - це

варіанти відповідей

початок

кінець

всі відповіді невірні

Запитання 16

end - це

варіанти відповідей

початок

кінець

всі відповіді невірні

Запитання 17

Присвоювання відбувається з допомогою символів...

варіанти відповідей

:=

;=

+=

-=

Запитання 18

Що буде відбуватися при виконанні цієї процедури?

варіанти відповідей

При натиснені лівої кнопки миші зміниться назва форми

При виконанні процедури зміниться колір форми

При закритті форми буде запропоновано натиснути ліву кнопку миші

Ні чого не відбудеться

Запитання 19

Яка властивість форми визначає її колір

варіанти відповідей

Left

Top

Color

Name

Запитання 20

Властивість, значення якої визначає висоту вікна у пікселях

варіанти відповідей

Height

Color

Width

Top

Запитання 21

Що буде відбуватися при виконанні цієї процедури?

варіанти відповідей

при натиснені лівої кнопки миші, форма змінить колір на червоний

при натиснені правої кнопки миші, форма змінить колір на червоний

нічого не відбудеться

Запитання 22

Для того, щоб запустити програму на виконання потрібно натиснути на кнопку...

варіанти відповідей
Запитання 23

Для того, щоб вставити кнопку на форму потрібно на панелі Standart натиснути на кнопку...

варіанти відповідей
Запитання 24

Для того, щоб вставити напис на форму потрібно на панелі Standart натиснути на кнопку...

варіанти відповідей
Запитання 25

Властивість Enabled визначає

варіанти відповідей

доступність об'єкта для операцій над ним

видимість об'єкта

шрифт

Запитання 26

Властивість Visible

варіанти відповідей

доступність об'єкта для операцій над ним

видимість об'єкта

Запитання 27

Комбінована властивість

варіанти відповідей

Font

Visible

Enabled

Top

Запитання 28

На якій вкладці знаходиться елемент "кнопка"

варіанти відповідей

 Standart

Additional

Dialogs

Sistem

Запитання 29

Як змінити колір шрифту тексту на кнопці?

варіанти відповідей

Button1.Text.Color:=clBlue;

Button1.Top:=150;

Button1.Text.Size:=14;

Button1.Left:=250;

Запитання 30

Ввести на кнопці назву столиці України

варіанти відповідей

Button1.Text.Color:=clBlue;

Button1.Top:=140;

Button1.Caption:=`Київ`;

Form1.Caption:=`Київ`;

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест