Контрольна робота " Основні класи неорганічних сполук" ІІ варіант

Додано: 11 травня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 30 разів
16 запитань
Запитання 1

У якому ряду речовин наведено тільки кислоти?

варіанти відповідей

K2SO3, MgО, Fe2O3

Al2O3, SiO2, HNO2

Н2SO3, Н2SO4, Н2CO3

N2O, CO, Ca(OH)2

Запитання 2

Позначте хімічну формулу нітратної кислоти

варіанти відповідей

H2NO3

H2NO2

HNO3

HNO2

Запитання 3

До якого класу сполук належить речовина з хімічною формулою Na2SO4?

варіанти відповідей

оксиди

солі

кислоти

основи

Запитання 4

Серед даних формул оберіть ті, які належать лугам

варіанти відповідей

NaOH

H2SO4

Mg(OH)2

KOH

Cu(OH)2

LiOH

K2SO4

H2S

Запитання 5

Серед даних формул оберіть ті, які належать нерозчинним гідроксидам

варіанти відповідей

NaOH

H2SO4

Mg(OH)2

KOH

Cu(OH)2

LiOH

H2S

Fe(OH)3

Запитання 6

Доповніть рівняння реакцій

Na2О + ________ → NаNO3 + H2O

варіанти відповідей

H2NO3

N2O5

HNO3

KNO3

Запитання 7

Доповніть рівняння реакцій

Na2SO4 + Ba(NO3)2 → ___________ + __________

варіанти відповідей

NaNO3

Na2NO3

BaSO4

Ba(SO4)2

Запитання 8

Доповніть рівняння реакції

MgO + ______ →MgSO3

варіанти відповідей

SO2

H2SO3

SO3

S

Запитання 9

Доповніть рівняння реакції

ZnО + ________ → ZnSO4+ _________

варіанти відповідей

H2SO4

H2SO3

SO3

H2O

SO2

Запитання 10

Установіть відповідність між формулою сполуки та назвою речовини

1) CaO А купрум (ІІ) карбонат

2) Ba(OH)2 Б ортофосфатна кислота

3) Fe(NO3)3 B ферум (ІІІ) нітрат

4) H3PO4 Г кальцій оксид

5) CuCO3 Д барій гідроксид

варіанти відповідей

1 - Г, 2- А, 3 - Д, 4 - Б, 5 - В.

1 - Г, 2- Д, 3 - Б, 4 - А, 5 - В.

1 - Г, 2- Б, 3 - Д, 4 - В, 5 - А.

1 - Г, 2- Д, 3 - В, 4 - Б, 5 - А

Запитання 11

Встановіть відповідність між формулами речовин, що здатні взаємодіяти одна з одною

1) NaОН А) NaOH

2) CuSO4 Б) 2SO4

3) BaCl2 В) HNO3

варіанти відповідей

1 - Б, 2 - В, 3 - А.

1 - В, 2 - Б, 3 - А.

1 - В, 2 - А, 3 - Б

1 - А, 2 - В, 3 -Б

Запитання 12

Складіть рівняння реакцій взаємодії оксидів з водою

1) SO3 + H2O → A) Ba(OH)2

2) N2O3 + H2O → Б) 2HNO2

3) BaO + H2O → B) 2KOH

4) K2O + H2O → Г) H2SO4

Д) HNO3

Ж) H2SO3

варіанти відповідей

1 - B, 2 - Б, 3 - А, 4 - В

1 - Г, 2 - Д, 3 - А, 4 - Б

1 - Ж, 2- Б, 3 - А, 4 - В

1 - Ж, 2 - Д, 3 -В, 4 - А

Запитання 13

Визначте, які речовини здатні взаємодіяти одна з одною, і виберіть рівняння які можуть відбуватися

варіанти відповідей

Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4

Ag + HF → AgF + H2

Zn + HCl → ZnCl2 + H2

Pb + FeSO4 → PbSO4 + Fe

Na2CO3 + HCl → NaCl+ CO2 + H2O

K2SO4 + NaOH → Na2SO4 + KOH

Na2SO4 + CuCl2→ CuSO4 + NaCl

CaO + H2O → Ca(OH)2

Запитання 14

Обчисліть масу зразка алюміній сульфату кількістю 0,25 моль.

варіанти відповідей

85,5 г

91 г

30,75 г

25 г

Запитання 15

Обчисліть масу солі, що утворюється під час взаємодії натрій гідроксиду масою 80 г із хлоридною кислотою.

варіанти відповідей

118 г

117 г

120 г

122 г

Запитання 16

Установіть генетичний ланцюжок добування солі, проставивши числа від 1 до 4

А Са ; Б СаСO3; B СаO; Г Са(ОН)2

варіанти відповідей

1А 2В 3Г4Б

1В 2Г 3Б4А

1А 2Б 3В4Г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест