Контрольна робота "Паралельність прямих і площин в просторі"

Додано: 1 лютого
Предмет: Геометрія, 10 клас
24 запитання
Запитання 1

Через три точки проведено дві різні площини. Як разташовані ці точки?

варіанти відповідей

Лежать на одній прямій

Неможливо визначити

Не лежать на одній прямій

 Інша ідповідь

Запитання 2

Прямі abпопарно перетинаються в різних точках. Скільки різних площин можна провести через ці прямі?

варіанти відповідей


чотири


одну

дві

три

Запитання 3

Дано прямокутний паралелепіпед АВСDА1В1С1D1 (див. рис.). Яка пряма паралельна прямій А1В1 ?

варіанти відповідей

 ВС

 AD

DC

CC1

Запитання 4

Дано прямокутний паралелепіпед АВСDА1В1С1D1 (див. рис.). Зазначте пряму, що є мимобіжною з прямою А1В1.

варіанти відповідей

DC

B1C1

BC

AB

Запитання 5

очки А і В лежать в одній із паралельних площин, точки С і D − у другій. Відрізки АС і ВD перетинаються в точці М (див. рис.). Визначте взаємне розміщення прямих АВ і СD.

варіанти відповідей

 перетинаються

 мимобіжні

паралельні

установити неможливо

Запитання 6

На рисунку зображено куб ABCDA1B1C1D. Установіть відповідність між парою прямих та їхнім взаємним розміженням.

варіанти відповідей

1А; 2Б; 3Д; 4В

1Б; 2В; 3Д; 4А

1В; 2А; 3Д; 4Б

 1В; 2Б; 3Д; 4А

Запитання 7

ABCDA1B1C1D1 - прямокутний паралелепіпед. Площині , що виділена кольором, поставте у відповідність паралельну їй пряму.

варіанти відповідей

ВС

 BD

 А1В

 А1D

 DD1

Запитання 8

ABCDA1B1C1D1 - прямокутний паралелепіпед. Площині , що виділена кольором, поставте у відповідність паралельну їй пряму.

варіанти відповідей

ВС

 А1D

 А1В

  BD

 DD1

Запитання 9

Користуючись зображенням куба АВСDA1B1C1D1, вкажіть паралельні площини, які проведені через мимобіжні прямі АВ і СС1.

варіанти відповідей

(АВС)i (A1D1C1)

  (DD1C1)i (AA1B1

  (A1B1C1) i (DD1C1)

  (АВС)i(AA1B1)

  (АA1D1) і (ВВ1C1)

Запитання 10

Точки К, L, М — середини ребер SA, SB, SC тетраедра SABC. Яке взаємне розміщення площин АВС і KLM ?

варіанти відповідей

 визначити неможливо

 збігаються

перетинаються

 паралельні

Запитання 11

На малюнку зображено куб. Яким є взаємне розміщення прямих АВ і АВ1 ?

варіанти відповідей

паралельні

визначити не можливо

перетинаються

  мимобіжні

Запитання 12

Дано зображення прямокутного паралелепіпеда. Яка з вказаних площин паралельна прямій СD? 

варіанти відповідей

AA1D

  ADB1

 ВВ1D1

  AD1C

A1D1C1

Запитання 13

Вкажіть площину, яка паралельна площині DD1C1C

варіанти відповідей


A1B1C1D1

BB1C1C

 AA1B1B

  AA1D1D

Запитання 14

Площини α і β паралельні між собою. Пряма а лежить у площині α . Яке взаємне розміщення прямої а і площини β?

варіанти відповідей

паралельні

 перпендикулярні

мимобіжні

перетинаються

Запитання 15

Якщо дві паралельні площини, перетнути третьою, то прямі перетину

варіанти відповідей

  збігаються

перпендикулярні

 мимобіжні

 паралельні

Запитання 16

Площина α перетинає сторони АС і ВС трикутника АВС у точках Е і F відповідно і паралельна стороні АВ,

АЕ : СЕ = 5 : 2, АВ = 21 см. Знайти ЕF.

варіанти відповідей

6 см

15 см

18 см

25 см

Запитання 17

Дано паралельні площини α і β. Точки А і В лежать у площині α, а точки С і D – у площині β. Відрізки АС і ВD перетинаються у точці О. Знайти АО, якщо АВ=6см, DC=4см, ОС=12см.  

варіанти відповідей

8 см

18 см

36 см

16 см

Запитання 18

Дві паралельні прямі а і b перетинають дві паралельні площини α і β відповідно в точках А і А1В і В1 (див. рис.). Порівняйте довжини відрізків АВ і А1В1.

варіанти відповідей

АВ = А1В1

  АВ < А1В1

АВ > А1В1

неможливо порівняти

Запитання 19

Укажіть пряму перетину площин DD1C1 i ABD

варіанти відповідей

CD

C1D1

DD1

 AB

Запитання 20

У просторі задано дві прямі, які перетинаються . Скільки площин можна провести через ці прямі? 

варіанти відповідей

безліч

дві

три

одну

Запитання 21

Скільки площин можна провести через три точки, що не лежать на одній прямій?

варіанти відповідей

одну

дві

безліч

три

Запитання 22

Скільки всього різних площин можна провести через пряму a і точ­ку А, яка лежить на прямій а

варіанти відповідей

одну

безліч

дві

жодної

Запитання 23

Дано зображення тетраедра SABC. Яка з вказаних точок є точкою перетину прямої SA з площиною АВС? 

варіанти відповідей

S

B

C

 A

Запитання 24

Відомо, що а∥b, b∥c. Яке взаємне розміщення прямих а і с?

варіанти відповідей

Паралельні

Мимобіжні

Перетинаються

Перетинаються або мимобіжні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест