Вимірювання кутів між прямою і площиною, площинами.

Додано: 2 лютого
Предмет: Геометрія, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

Лінійний кут двогранного кута дорівнює третині розгорнутого кута. Чому дорівнює двогранний кут?

варіанти відповідей

30⁰

60⁰

90⁰

120⁰

Запитання 2

ABCDEFGH - прямокутний паралелепіпед, AB = 12 см, BF = 3 см, FG = 6 см.

Чому дорівнює відстань від прямої CG до площини ABF?

варіанти відповідей

0 см

12 см

6 см

3 см

Запитання 3

ABCDEFGH - прямокутний паралелепіпед, AB = 12 см, BF = 3 см, FG = 6 см.

Чому дорівнює відстань від між площинами CGВ до площини AЕН?

варіанти відповідей

0 см

3 см

6 см

12 см

Запитання 4

Похила утворює з площиною кут 45⁰. Знайдіть довжину похилої, якщо її проекція на площину дорівнює 6√2 см.

варіанти відповідей

6 см

144 см

36 см

12 см

Запитання 5

Якщо точка Р простору рівновіддалена від сторін трикутника, то основою перпендикуляра, проведеного з точки Р до площини трикутника, є …

варіанти відповідей

Центр кола, вписаного в трикутник

Центр кола, описаного навколо трикутника

Середина сторони трикутника

Запитання 6

Скільки можна провести прямих, одночасно перпендикулярних до двох мимобіжних прямих?

варіанти відповідей

Одну 

Жодної

Безліч 

Запитання 7

Кут між площиною многокутника і її проекцією 45°,

площа проекції 10 см 2. Знайти площу многокутника у просторі.

варіанти відповідей

10см2

10√3см2

5см2

10√2см2

Запитання 8

Кінці відрізка АВ, що не перетинає площину β знаходяться на відстанях 10 см і 13 см від цієї площини. на якій відстані від площини знаходиться середина цього відрізка?

варіанти відповідей

11 см

11,5 см

12 см

12,5 см

Запитання 9

Точка віддалена від кожної з прямих, що містять сторони квадрата, на 13 см, а від площини квадрата на 12 см. Знайдіть площу квадрата.

варіанти відповідей

169 см2

144 см2

25 см2

100 см2

Запитання 10

Обрати всі правильні твердження. Якщо дві площини перпендикулярні, то...

варіанти відповідей

кут між ними дорівнює 90⁰

лінія їх перетину перпендикулярна до обох площин

будь-яка пряма, що лежить в одній з них і перпендикулярна до лінії їх перетину, перпендикулярна до другої площини.

будь-яка пряма однієї площини перпендикулярна до іншої площини

Запитання 11

Укажіть градусну міру кута між площиною AD1C1 та площиною АВС куба ABCDA1B1C1D1.

варіанти відповідей

90⁰

45⁰

60⁰

30⁰

0⁰

Запитання 12

Дан прямокутний паралелепіпед ABCDA1B1C1D1. Укажіть площину, яка перпендикулярна до площини BB1D.

варіанти відповідей

ABB1

ABC

AD1D

BCC1

ACC1

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест