"Паралельність прямих і площин в просторі"

Додано: 6 лютого
Предмет: Геометрія, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

Дано прямокутний паралелепіпед АВСDА1В1С1D1 (див. рис.). Яка пряма паралельна прямій А1В1 ?

варіанти відповідей

 ВС

 AD

DC

CC1

Запитання 2

Дано прямокутний паралелепіпед АВСDА1В1С1D1 (див. рис.). Зазначте пряму, що є мимобіжною з прямою А1В1.

варіанти відповідей

DC

B1C1

BC

AB

Запитання 3

очки А і В лежать в одній із паралельних площин, точки С і D − у другій. Відрізки АС і ВD перетинаються в точці М (див. рис.). Визначте взаємне розміщення прямих АВ і СD.

варіанти відповідей

 перетинаються

 мимобіжні

паралельні

установити неможливо

Запитання 4

ABCDA1B1C1D1 - прямокутний паралелепіпед. Площині , що виділена кольором, поставте у відповідність паралельну їй пряму.

варіанти відповідей

ВС

 BD

 А1В

 А1D

 DD1

Запитання 5

ABCDA1B1C1D1 - прямокутний паралелепіпед. Площині , що виділена кольором, поставте у відповідність паралельну їй пряму.

варіанти відповідей

ВС

 А1D

 А1В

  BD

 DD1

Запитання 6

Точки К, L, М — середини ребер SA, SB, SC тетраедра SABC. Яке взаємне розміщення площин АВС і KLM ?

варіанти відповідей

 визначити неможливо

 збігаються

перетинаються

 паралельні

Запитання 7

На малюнку зображено куб. Яким є взаємне розміщення прямих АВ і АВ1 ?

варіанти відповідей

паралельні

визначити не можливо

перетинаються

  мимобіжні

Запитання 8

Дано зображення прямокутного паралелепіпеда. Яка з вказаних площин паралельна прямій СD? 

варіанти відповідей

AA1D

  ADB1

 ВВ1D1

  AD1C

A1D1C1

Запитання 9

Вкажіть площину, яка паралельна площині DD1C1C

варіанти відповідей


A1B1C1D1

BB1C1C

 AA1B1B

  AA1D1D

Запитання 10

Якщо дві паралельні площини, перетнути третьою, то прямі перетину

варіанти відповідей

  збігаються

перпендикулярні

 мимобіжні

 паралельні

Запитання 11

Дано паралельні площини α і β. Точки А і В лежать у площині α, а точки С і D – у площині β. Відрізки АС і ВD перетинаються у точці О. Знайти АО, якщо АВ=6см, DC=4см, ОС=12см.  

варіанти відповідей

8 см

18 см

36 см

16 см

Запитання 12

Дві паралельні прямі а і b перетинають дві паралельні площини α і β відповідно в точках А і А1В і В1 (див. рис.). Порівняйте довжини відрізків АВ і А1В1.

варіанти відповідей

АВ = А1В1

  АВ < А1В1

АВ > А1В1

неможливо порівняти

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест