Контрольна робота по темі Неорганічні речовини і їхні властивості І частина

Додано: 14 лютого 2021
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 196 разів
30 запитань
Запитання 1

Неметалічні елементи належать до: 

варіанти відповідей

 s-елементів

р-елементів

d-елементів

f-елементів

Запитання 2

У періодах зліва направо неметалічні властивості елементів:

варіанти відповідей

збільшуються

зменшуються

не змінюються

залежить від того, в якому періоді знаходиться елемент

Запитання 3

Неметалічні елементи у періодичній системі розташовані:

варіанти відповідей

головні підгрупи І-ІІІ груп

побічні підгрупи І-ІІІ груп

головні підгрупи IІІ-VIII груп

побічні підгрупи IV-VIII груп

Запитання 4

До алотропних модифікацій Карбону належать:

варіанти відповідей

азот і озон

алмаз і графіт

вуглець і метан

моноклінна і ромбічна сірка

Запитання 5

До адсорбентів належать: 

варіанти відповідей

гідроген пероксид

активоване вугілля

вуглекислий газ

Запитання 6

Після грозового дощу повітря насичене речовиною, що є алотропною модифікацією хімічного елемента:

варіанти відповідей

Фосфору

Карбону

Оксигену

Сульфуру

Запитання 7

До неметалів належить

варіанти відповідей

Li

 Be

Se

Mn

Запитання 8

Неметалічними э хімічні елементи, у яких:

варіанти відповідей

на зовнішньому енергетичному рівні є 1-2 електрони

 є здатність лише віддавати електрони під час хімічних реакцій

є здатність утворювати прості речовини, які перебувають лише у твердому арегатному стані

на зовнішньому енергетичному рівні є 4-7 електрони

Запитання 9

Найвищий ступінь окиснення Фосфору

варіанти відповідей

+5

+3

-3

+6

Запитання 10

Сульфур може виявляти валентність

варіанти відповідей

ІІІ

І

ІV

VI

Запитання 11

Виберіть алотропну модифікацію Фосфору , яка утворена молекулярною кристалічною граткою

варіанти відповідей

білий фосфор 

чорний фосфор

червоний фосфор

всі алотропні модифікації фосфору

Запитання 12

Фтор-це :

варіанти відповідей

темно-бура рідина  

жовто-зелений газ

яскраво-жовтий газ

темно-фіолетові кристали

Запитання 13

Яку кристалічну гратку має силіцій(IV) оксид:

варіанти відповідей

йонну  

атомна

молекулярну

металічна

Запитання 14

Головними компонентами повітря є:

варіанти відповідей

вуглекислий газ, кисень, інертні гази 

азот, кисень, інертні гази

азот, кисень, чадний газ

 водень, кисень, гелій

Запитання 15

Найтвердіша алотропна модифікація Карбону:

варіанти відповідей

алмаз

графіт

карбін

фулерен

Запитання 16

Оберіть правильне закінчення речення: прості речовини-неметали в хімічних реакціях можуть ...

варіанти відповідей

бути відновниками 

бути окисниками та відновниками

бути окисниками

не змінювати ступінь окиснення

Запитання 17

Укажіть речовину, з якою взаємодіє водень за стандартних умов

варіанти відповідей

фтор 

хлор

бром

кисень

Запитання 18

Водень виявляє окиснювальні властивості в реакції

варіанти відповідей

H2 + S = H2S

CuO + H2 = Cu + H2O

H2 + Cl2 = 2HCl

Ca + H2 = CaH2

Запитання 19

Кислоти -це

варіанти відповідей

речовини, які складаються з Гідрогену і кислотного залишку  

речовини, які складаються з металу і ОН групи

речовини , які складаються з металу і кислотного залишку

Запитання 20

Яке забарвлення має універсальний індикатор у кислому середовищі?

варіанти відповідей

червоне  

жовте

синє

фіолетове

Запитання 21

Вкажіть, що утворюється унаслідок взаємодії кислоти з основою 

варіанти відповідей

нова основа та нова кислота

сіль та вода

сіль та кислота

сіль та основа

Запитання 22

Обчисліть масу 5 моль сульфатної кислоти.

варіанти відповідей

490 г

478 г 

876 г

409 г

Запитання 23

Які з даних оксидів взаємодіють з водою і утворюють кислоти?

варіанти відповідей

SO2

SnO

Fe2O3

NO2

SiO2

P2O5

Запитання 24

Карбон (IV) оксид має іншу назву:

варіанти відповідей

вуглекислий газ

сірчистий газ

чадний газ

Запитання 25

Величина ступеня окиснення Нітрогену у продукті реакції залежить від ?

варіанти відповідей

концентрації кислоти

активності металу

температури

тиску

меншої активності металу

Запитання 26

При взаємодії якої кислоти з металами водень не виділяється?

варіанти відповідей

нітратної

сульфатної

ортофосфатної

хлоридної

Запитання 27

Вкажіть речовину, яка за нормальних умов переходить у газуватий стан безпосередньо з твердого

варіанти відповідей

SiO2

 P2O5

CO2 у твердому стані

CO у твердому стані

Запитання 28

Вкажіть метали, які не взаємодіють з концентрованими сульфатною та нітратною кислотами за стандартних умов

варіанти відповідей

алюміній 

хром

мідь

залізо

ртуть

барій

Запитання 29

Вкажіть, який оксид Нітрогену на повітрі легко окиснюється

варіанти відповідей

NO2  

N2O5

NO

N2O

Запитання 30

Яка речовина є дуже отруйною, тому що блокує здатність гемоглобіну зв'язувати кисень

варіанти відповідей

вуглекислий газ 

метан

карбон (ІІ) оксид

веселильний газ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест