Текст і його основні ознаки

Додано: 8 квітня
Предмет: Українська мова, 9 клас
Тест виконано: 25 разів
12 запитань
Запитання 1

Тема тексту - це

варіанти відповідей

прихована інформація, яка виявляється в процесі читання

те, про що йдеться в тексті, його зміст

те головне, заради чого твориться текст, його мета

добір виражальних засобів мови залежно від мети висловлювання

Запитання 2

Текст - це

варіанти відповідей

особлива побудова усного мовлення

висловлювання, яке складається з кількох речень і має змістову та структурну завершеність

сукупність мовних засобів, якими користується мовець під час спілкування

різні за змістом, але однакові за будовою речення

Запитання 3

Абзац - це

варіанти відповідей

частина тексту, що складається з одного або кількох речень, пов'язаних між собою за змістом

сукупність загальноприйнятих правил, якими користуються мовці у процесі спілкування

добір виражальних засобів мови

правильний правопис складних слів

Запитання 4

Містить у собі основне повідомлення, виділяючись логічним наголосом

варіанти відповідей

"нове"

"дане"

один із другорядних членів речення

один із головних членів речення

Запитання 5

Вбирає в себе якусь частину попереднього речення і служить для зв'язку речень

варіанти відповідей

"дане"

"нове"

"старе"

абзац

Запитання 6

З погляду актуального членування у реченні можна виділити

варіанти відповідей

граматичну основу

головні і другорядні члени речення

"дане і нове"

"дане і старе"

Запитання 7

Якщо "даним" наступного речення стає "нове" попереднього речення, то йдеться про

варіанти відповідей

перспективний зв'язок

послідовний зв'язок між реченнями

паралельний зв'язок між реченнями

перехресний зв'язок

Запитання 8

Уникнути невиправданого повторення слів допомагає

варіанти відповідей

послідовний зв'язок речень

перехресний зв'язок речень

паралельний зв'язок речень

перспективний зв'язок речень

Запитання 9

Мікротема - це

варіанти відповідей

сукупність тематично об'єднаних речень

слова, яким належить визначальна роль у тексті

речення , що окреслює межі тем

виділена в тексті окрема, відносно закінчена думка

Запитання 10

Український народ здавна вирізняється неймовірною гостинністю, доброзичливістю та щедрістю. Вона не мала нічого спільного зі звичаями східних народів...

Засобом міжфразового звязку поданих речень є

варіанти відповідей

сполучник

вставне слово

займенник

часові форми присудків

Запитання 11

З того, як говорить та чи та людина, можна уявити собі загальний розвиток цієї людини, її освіту й культурний рівень. Оселя буття духу – це мова, в оселі мови живе людина. Поводитися з мовою як-небудь – значить і мислити як-небудь: неточно, приблизно, неправильно. Мова – знаряддя мислення: у ній відбивається інтелігентність людини, її повага до інших, її охайність у широкому розумінні цього слова.

Вкажіть стиль тексту

варіанти відповідей

науковий

художній

розмовний

публіцистичний

Запитання 12

Боротьба за чистоту й високу мовну культуру – це боротьба за культуру взагалі. Мовна культура – це надійна опора у вираженні незалежності думки, розвиненості людських почуттів, виробленні етичних норм, способу суспільного поводження, що виражається в народних звичаях, віруваннях, у ставленні одне до одного, до праці, до мови. З культурою мови пов’язують уміння правильно говорити й писати, майстерно добирати, вживати мовновиражальні засоби відповідно до конкретної ситуації, мети і обставин спілкування. 

У даному тексті речення поєднано зв'язком

варіанти відповідей

паралельним

змішаним

послідовним

іншим

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест