К.р. "Теплові явища"

Додано: 19 грудня 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
12 запитань
Запитання 1

Що є основним джерелом енергії в промисловості, транспорті, побуті? 

варіанти відповідей

Атомна енергія

Сонячна енергія

Внутрішня енергія палива

Запитання 2

Чи може вода кипіти при температурі понад 100 °С? 

варіанти відповідей

Не може, тому що 100 °С - це температура кипіння води


Може, якщо атмосферний тиск більше нормального

Може, якщо нагрівач виділяє дуже багато тепла

Запитання 3

За якою формулою обчислюють кількість теплоти, необхідну для перетворення на пару рідини будь-якої маси при температурі її кипіння? 

варіанти відповідей

Q=λm

Q=rm

Q=qm

Q=cmΔt

Запитання 4

Одиницею питомої теплоти згоряння палива є...

варіанти відповідей

кДж/кг

МДж/кг

Дж/кг

Дж/кг*°С

Запитання 5

Які бувають види палива? Вкажіть усі правильні варіанти:

варіанти відповідей

тверде

густе

рідке

газоподібне

плазма

Запитання 6

Чи залежить температура кипіння від роду речовини?


варіанти відповідей

так

ні

не визначився

Запитання 7


Які види палива відносяться до природних?

варіанти відповідей

порох

кам’яне вугілля

нафта

бензин

дрова

торф

Запитання 8

Що виділяється при горінні?

варіанти відповідей

кисень

вуглекислий газ

азот

Запитання 9

Коефіцієнт корисної дії нагрівника позначається літерою...

варіанти відповідей

α

λ

с

η

Запитання 10

Якщо перелити рідину з однієї посудини в іншу, то рідина...

варіанти відповідей

змінить і форму і об´єм

збереже об´єм, але змінить форму

збереже і форму і об´єм

береже форму, але змінить об´єм

Запитання 11

Процес переходу речовини з газоподібного стану в рідкий називається...

варіанти відповідей

кристалізація

конденсація

пароутворення

сублімація

Запитання 12

Від чого залежить швидкість випаровування?

варіанти відповідей

Від виду речовини

Від площі поверхні рідини

Від температури рідини

Від спостерігача за рідиною

Від розміру молекули рідини

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест