контрольна робота з історії України 9 клас ( по Турченко Ф.Г.)

Додано: 20 травня
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 465 разів
41 запитання
Запитання 1

Укажіть дати указів, циркулярів царського уряду, які обмежували використання української мови, друкованої україномовної літератури:

варіанти відповідей

1863 р., 1876 р..

1848 р.,1861 р..

1864 р, 1878 р..

1853 р., 1867 р..

Запитання 2

На якій фотографії зображений український науковець, історик, перекладач, письменник Агатангел Кримський?

варіанти відповідей
Запитання 3

Український історик, громадський та політичний діяч, автор багатотомної "Історії України-Русі":


варіанти відповідей

Михайло Грушевський

Дмитро Яворницький

Ілля Мечников

Данило Заболотний

Запитання 4

Назвіть автора картини "Святочне ворожіння":

варіанти відповідей

Микола Пимоненко

Сергій Васильківський

Олександр Мурашко

Іван Труш

Запитання 5

Які явища притаманні розвиткові сільського господарства Наддніпрянської України, що проявилися під впливом реформ 1860 - 1870-х років у Російській імперії (3 відповді)?

варіанти відповідей

витіснення іноземного капіталу національним

аграрне перенаселення

подолання селянами малоземелля та безземелля

міграція, переселення селян на схід Російської імперії

швидке впровадження промислової революції

соціальне розшарування селянства

зникнення традиційного класу феодального суспільства - дворянства

Запитання 6

Микола Лисенко - це відомий український...

варіанти відповідей

історик

співак

поет

композитор

Запитання 7

Земствами називали:

(Будинок Полтавського земства)

варіанти відповідей

виборний орган місцевого самоуправління в губерніях та повітах Російської імперії з 1864 р.

виборний орган самоуправління в містах з 1870 р.

добровільне об'єднання громадян, які внесли свій пай для сумісної виробничої діяльності

земельні наділи, які селяни отримали в процесі проведення Столипінської аграрної реформи

Запитання 8

Встановіть відповідність між прізвищами письменника та літературним твором:

  1. Іван Карпенко-Карий;  2. Марко Кропивницький;

  3. Михайло Старицький;  4. Григорій Квітка-Основ’яненко.

А. Наталка Полтавка; Москаль-чарівник;

Б. Безталанна; Хазяїн; Наймичка;

В. Маруся Богуславка; Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці;

Г. Дворянські вибори; Сватання на Гончарівці;

Д. Дай серцю волю, заведе в неволю; Доки сонце зійде, роса очі виїсть

варіанти відповідей

1Б,2Д,3В,4Г

1А,2Г,3Б,4Д

1В,2Б,3Г,4А

1Г,2Д,3В,4А

Запитання 9

Хто є основоположником української класичної музики?

варіанти відповідей

М. Вербицький

М. Аркас

М. Лисенко

С. Гулак-Артемовський

Запитання 10

Виберіть з переліку твори І. Франка(дві правильні відповіді)

варіанти відповідей

"Захар Беркут"

"Голота"

"Борислав сміється"

"Тіні забутих предків"

"Лісова пісня"

Запитання 11

У якому університеті наприкінці ХІХ ст. було створено кафедру української історії на чолі з М. Грушевським?

варіанти відповідей

Львівський

Новоросійський

Київський

Харківський

Запитання 12

Хто був автором багатотомної праці "Історія України-Русі"?

варіанти відповідей

М. Драгоманов

Д. Яворницький

Д. Багалій

М. Грушевський

Запитання 13

Хто створив нову музичну композицію до народної пісні під назвою «Щедрик»?

варіанти відповідей

Анатоль Вахнянин

Микола Леонтович

Микола Лисенко

Запитання 14

Яке місто за 19 ст. стало одним з найбільших міст України, а починало з населення у 19 тис.?

варіанти відповідей

Катеринослав

Кривий Ріг

Нікополь

Одеса

Запитання 15

Видатною українською оперною співачкою на початку XX ст. була:

варіанти відповідей

а) Марія Садовська-Барілотті

б) Соломія Крушельницька

в) Марія Заньковецька

Запитання 16

Після освітньої реформи жінки отримали право:

варіанти відповідей

а) вчителювати

б) навчатися

в) подорожувати

Запитання 17

Модернізаційні процеси на початку XX ст. набули нових ознак, пов'язаних із формуванням:

варіанти відповідей

а) урбаністичного суспільства

б) індустріального суспільства

в) аграрно-індустріального супільства

Запитання 18

Художник, автор полотна "Святочне ворожіння":

варіанти відповідей

а) М.Пимоненко

б) К.Костанді

в) М.Ярошенко

Запитання 19

Справжнім поетом залізобетону в архітектурі вважають київського майстра:

варіанти відповідей

а) Владислава Городецького

б) Василя Кричевського

в) Івана Левинського

Запитання 20

Емансипація -- це:

варіанти відповідей

а) каральні заходи імперського уряду щодо діячів освіти на початку XX ст.

б) соціальний рух за скасування кріпацтва

в) скасування якихось обмежень, зрівняння у правах

Запитання 21

Громадська діячка, педагог, прозаїк, одна з піонерок українського жіночого руху, якій належить даний вислів:"Народові, який не має своєї школи і не дбає про неї, призначені економічні злидні й культурна смерть":

варіанти відповідей

а) Христина Алчевська

б) Софія Русова

в) Олександра Єфименко

Запитання 22

Укажіть основні риси української культури другої половини ХІХ ст. (3 правильні відповіді)


варіанти відповідей

негативний вплив на розвиток культури адміністративних заборон на функціонування української мови

 стрімкий розвиток українського театрального мистецтва

домінування романтизму в музичному мистецтві

 співіснування реалізму та романтизму в образотворчому мистецтві

 

 поява перших вищих навчальних закладів у Харкові та Києві

Запитання 23

Про якого митця йдеться в уривку з історичного джерела?


«На початку XX ст. на оперних сценах світу царювали четверо чоловіків – Баттістіні, Карузо, Тітто Руффо, Шаляпін. І лише одна жінка спромоглася сягнути їхніх висот стати врівень з ними. Найвимогливіші критики світу називали її «Незабутньою Аїдою», «Найчарівнішою Чіо-Чіо-Сан», «Вражаючою Валькірією».

варіанти відповідей

 Г. Борисоглібську

М. Заньковецьку

 С. Крушельницьку

 М. Садовську-Барілотті

Запитання 24

Хто з українських істориків присвятив все своє життя вивченню історії запорозького козацтва?

варіанти відповідей

 М. Грушевський

 Д. Яворницький

 Д. Багалій

 А. Кримський

Запитання 25

Художній напрям і творчий метод у літературі та мистецтві, що був домінуючим у другій половині ХІХ ст. і якому було притаманне послідовне дотримання принципу найбільш повного життєво правдивого відображення світу («відтворення життя у формі самого життя»), — це:

 

варіанти відповідей

модернізм

романтизм

класицизм

 реалізм

Запитання 26

Якою діяльністю уславилися наприкінці XIX — на початку XX ст. родини підприємців Симиренків, Терещенків, Ханенків?


варіанти відповідей

правозахисною

 революційною

 педагогічною

 меценатською

Запитання 27

Архітектурний стиль, який сформувався в Україні на початку ХХ ст., отримав назву:


варіанти відповідей

 український класицизм

 українське рококо

 українське бароко

український модерн

Запитання 28

«Запорожье в остатках старины и преданьях народа», «История запорожских казаков», «По следам запорожцев» — це наукові праці:

 


варіанти відповідей

 Д. Яворницького

 А. Кримського

М. Грушевського

 Д. Багалія

Запитання 29

З іменем якого архітектора пов’язано спорудження пам’ятки мистецтва, зображеної на фото ?

варіанти відповідей

 В. Городецького

 О. Бекетова

 О. Беретті


 М. Мікешина

Запитання 30

Установіть відповідність між картиною ХІХ ст. та іменем художника, який її створив


варіанти відповідей

І. Рєпін

 С. Васильківський

М. Пимоненко

В. Тропінін

Запитання 31

Установіть відповідність між картиною ХІХ ст. та іменем художника, який її створив

варіанти відповідей

І. Рєпін


С. Васильківський

 М. Пимоненко

К. Трутовський

Запитання 32

Встановіть відповідність

1 М. Лисенко

2 М. Пимоненко

3 В. Городецький

4 М. Леонтович

А Художник, член товариства «передвижників», автор картин «Весілля в Київській губернії», «Свати», «Ворожіння», «Ярмарок»

Б Композитор, автор хорових поем «Легенда», «Моя пісня», класичних обробок українських пісень «Козака несуть», «Дударик», «Щедрик»

В Живописець-баталіст, графік, автор картин «Похід запорожців на Крим», «Бій Максима Кривоноса з Ієремією Вишневецьким»

Г Архітектор, автор "Будинку з химерами"

Д Композитор, етнограф, учасник громадівського руху, автор опер «Різдвяна ніч», «Утоплена», «Тарас Бульба», «Енеїда»

варіанти відповідей

1Д 2А 3Г 4 Б

1А 2Б 3Г 4 Б

1Д 2Б 3Б4Г

1Б 2А 3Г 4В

Запитання 33

Автор творів «За двома зайцями», «Маруся Богуславка», «Богдан Хмельницький»?


варіанти відповідей


  С. Гулак-Артемовський.

  М. Старицький;

  І. Котляревський;

 М. Лисенко;

Запитання 34

 Укажіть письменників другої половини XIX ст.(три правильних відповіді)


варіанти відповідей

П. Мирний;

  М. Леонтович.

  І. Франко;

 М. Пимоненко;

С. Васильківський;

Л. Українка;

Запитання 35

Укажіть композиторів другої половини XIX ст.


варіанти відповідей

  М. Леонтович.

М. Заньковецька;

Д. Заболотний;

 М. Лисенко;

 Д. Яворницький;

 

Запитання 36

"Царицею української сцени" називали акторку

варіанти відповідей

О.Кобилянську.

  С.Крушельницьку;

 М.Заньковецьку;

 Марка Вовчка;

 

Запитання 37

Засновник першого українського професійного театру

варіанти відповідей

М. Лисенко

М. Кропивницький

М. Садовський

І. Карпенко-Карий

Запитання 38

Назвіть видатних діячів науки ІІ половини ХІХ століття .. (3 правильні відповіді)


варіанти відповідей

  М.Кропивницький.

  І.Тобілевич;

  І.Пулюй;

  М.Бекетов;

 І.Мечников;

Запитання 39

У чому полягали особливості розвитку освіти протягом другої половини XIX ст. в українських губерніях Російської імперії?


варіанти відповідей

збільшення кількості недільних шкіл до кінця століття у п’ять разів.

закриття раніше відкритих політехнічних інститутів та університетів;

зростання кількості письменних українців до 50 % від усього населення;

Перехід на навчання російською мовою в більшості навчальних закладів;

Запитання 40

Домоглася відкриття перших жіночих шкіл у Харкові

варіанти відповідей

Х. Алчевська

С. Русова

Л. Українка

С. Крушельницька

Запитання 41

Де вчені І. Мечников і М. Гамалія відкрили першу в Росії й другу у світі бактеріологічну станцію?


варіанти відповідей

Миколаїв.

Київ;

Харків;

Одеса;

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест