Контрольна робота з теми « Електричний струм у різних середовищах»

Додано: 13 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
12 запитань
Запитання 1

Якими носіями електричного заряду утворюється струм у металах і в напівпровідниках?

варіанти відповідей

У металах — тільки електронами, у напівпровідниках — електронами й діркам

У металах — тільки електронами, у напівпровідниках — тільки дірками

І в металах, і в напівпровідниках — тільки електронами

І в металах, і в напівпровідниках — іонами

Запитання 2

Якими носіями електричного заряду утворюється струм у газах і в електролітах?

варіанти відповідей

 І в газах, і в електролітах — тільки йонами

 

У газах — електронами та йонами, в електролітах — тільки йонами

У газах — тільки йонами, в електролітах — йонами та електронами

І в газах, і в електролітах — тільки електронами

Запитання 3

Розряд якого типу відбувається навколо проводів, по яких тече струм під високою напругою?

варіанти відповідей


тліючий

коронний

іскровий

дуговий

Запитання 4

Як змінюється електричний опір електроліту при підвищенні його температури?

варіанти відповідей


зростає;


не змінюється;

зменшується;

спочатку зростає , потім зменшується

Запитання 5

Як зміниться кількість міді, яка осідатиме на катоді під час електролізу, якщо час процесу збільшити втричі?

варіанти відповідей

Зменшиться в 9 разів

Збільшиться в 9разів

Зменшиться в 3 рази

Збільшиться в 3 рази

Запитання 6

Скільки часу має тривати електроліз, щоб з розчину електроліту виділилось 180 г нікелю? Сила струму становить 40 А.

варіанти відповідей

2500 с

15000 с

1500 с

10500 с

Запитання 7

Скільки одновалентного срібла виділиться на катоді за 5 год, якщо опір розчину між електродами становить 5,5 Ом, ЕРС джерела струму 6 В, а його внутрішній опір 0,5 Ом?

варіанти відповідей

200г

0,05кг

0,02кг

0,015кг

Запитання 8

Вкажіть ВСІ правильні твердження

варіанти відповідей


при проходженні електричного струму через електроліт всі вільні носії заряду рухаються в одну сторону

питомий опір електролітів зменшується зі збільшенням температури

при високій напрузі струм в газах може існувати за рахунок рекомбінації молекул газу

питомий опір металів зростає зі збільшенням температури


донорні домішки в напівпровіднику збільшують кількість дірок

Запитання 9

На ділянці 3 відбувається ... .

варіанти відповідей

 емісія електронів

йонізація газу електронним ударом

рекомбінація газу

дисоціація газу

Запитання 10

На рисунку вольт-амперна характеристика газового розряду. Яка ділянка відповідає струму насичення ?

варіанти відповідей

1

2

3

Запитання 11

Позначте види електронної емісії 

варіанти відповідей

термоелектронна

вторинна електронна

автоелектронна

вибухова

фотоелектрична


радіацінна

Запитання 12

Чи правильним є твердження: "За відсутності електричного поля вільні електрони в металах рухаються напрямлено. Якщо в металевому провіднику існує електричне поле, то вільні електрони, не припиняючи свого напрямленого руху, рухаються хаотично"

варіанти відповідей

так

ні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест