ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА МАГНІТНИХ КІЛ. СЕМІНАР №1. Варіант 1.

Додано: 15 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
24 запитання
Запитання 1

В джерелах електричної енергії здійснюється

варіанти відповідей

перетворення електричної енергії в інші форми енергії

перетворення в електричну енергію будь-якої іншої форми енергії

передача та розподіл електричної енергії між споживачами, контроль режимів роботи всіх електротехнічних пристроїв

Запитання 2

Електричні кола − це сукупність …. . (Вибрати потрібне)

варіанти відповідей

джерел

споживачів електричної енергії

дифузорів

комутаційної апаратури

конфузорів

вимірювальних приладів

з’єднувальних провідників

Запитання 3

Вибрати схематичне позначення реального джерела напруги

варіанти відповідей
Запитання 4

Активні елементи кола- це..

варіанти відповідей

елементи кола, які не утворюють електричної енергії

будь-які елементи електричного кола

елементи кола, які утворюють електричну енергію

 

Запитання 5

Вибрати загальне позначення приладу для вимірювання сили струму в ланцюзі

варіанти відповідей
Запитання 6

Яке коло називається лінійним?

варіанти відповідей

електричне коло, електричні параметри якого не залежать від значень та напрямків струмів і напруг кола

електричне коло, електричні параметри якого залежать від значень та напрямків струмів і напруг кола

 

електричне коло, що складається з лінійних елементів

Запитання 7

Вибрати схематичне зображення топологічного елемента кола – вузла.

варіанти відповідей
Запитання 8

Вибрати ВАХ, що належать нелінійним елементам електричного кола

варіанти відповідей

1

2

3

Запитання 9

 

Вибрати схематичне позначення ідеального джерела струму

варіанти відповідей
Запитання 10

Вибрати схему з мішаним з’єднанням провідників

варіанти відповідей
Запитання 11

Яку величину визначає відношення 1/R=…

варіанти відповідей

Густина струму

Питомий опір

Провідність

 Немає правильної відповіді

Запитання 12

Чому дорівнює еквівалентний опір трьох паралельно з’єднаних резисторів R?

варіанти відповідей
Запитання 13

При передачі електричної енергії теплова дія струму …

варіанти відповідей

є непродуктивною витратою енергії

обмежує потужність електроспоживачів, але підвищує коефіцієнт корисної дії джерела електроенергії

обмежує навантаження, що передається споживачеві

підвищує коефіцієнт корисної дії електроустаткування

Запитання 14

Коефіцієнт корисної дії джерела електроенергії дорівнює одиниці в режимі роботи …

варіанти відповідей

холостого ходу

узгодженому

номінальному

Запитання 15

Визначити еквівалентний опір поданої схеми, якщо всі опори на схемі по 4 Ом.

варіанти відповідей

9 Ом

11 Ом

12 Ом

24 Ом

Запитання 16

Подане рівняння виражає:

варіанти відповідей

закон Ома для активної ділянки кола

баланс потужностей

другий закон Кірхгофа

Запитання 17

Другий закон Кірхгофа є наслідком:

варіанти відповідей

закону Кулона

закону Ома

закону збереження енергії

закону збереження заряду

Запитання 18

Яка кількість рівнянь N складається для схеми з n вузлами та m гілками згідно I закону Кірхгофа?

варіанти відповідей

За I законом Кірхгофа складається N = n+1 рівнянь

 За I законом Кірхгофа складається N =n-m+1 рівнянь

За I законом Кірхгофа складається N = n-1 рівнянь

За I законом Кірхгофа складається N = n+m+1  рівнянь

За I законом Кірхгофа складається N = n-m-1 рівнянь

Запитання 19

Скільки рівнянь згідно II закону Кірхгофа необхідно скласти для наведеної схеми?

варіанти відповідей

2 рівняння

3 рівняння

4 рівняння

5 рівнянь

Запитання 20

Правила перетворення "трикутника" на "зірку":


варіанти відповідей

напруги i струми в частинах схеми без перетворень повинні залишатися незмінними

опір променя зірки дорівнює добутку опорів прилеглих сторін трикутника, діленому на суму опорів трьох сторін трикутника

опір сторони трикутника дорівнює сумі опорів прилеглих променів зірки та добутку їх, діленого на опір третього променя

Запитання 21

Який з методів розрахунку складних кіл базується на принципі суперпозиції?

варіанти відповідей

метод контурних струмів

метод вузлових потенціалів

метод накладання

метод еквівалентного джерела напруги (генератора)

Запитання 22

Який з методів розрахунку складних кіл краще застосовувати, якщо коло має тільки два вузли, при цьому кількість віток поміж вузлами може бути довільною?

варіанти відповідей

метод контурних струмів

метод вузлових потенціалів

метод накладання

метод еквівалентного джерела напруги (генератора)

Запитання 23

 Для застосування якого методу розрахунку складних кіл необхідно розглянути режим холостого ходу ?

варіанти відповідей

метод контурних струмів

метод вузлових потенціалів

метод накладання

метод еквівалентного джерела напруги (генератора)

Запитання 24

Для якого методу розрахунку складних кіл невідомими в системі рівнянь є фіктивні струми?

варіанти відповідей

метод контурних струмів

метод вузлових потенціалів

метод накладання

метод еквівалентного джерела напруги (генератора)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест