Самостійна робота з теми «Відбивання світла. Закони відбивання світла Заломлення світла. Закони заломлення світла. Повне відбивання світла»

8 запитань
Запитання 1

Кутом падіння світлового променя називають


варіанти відповідей

Кут утворений падаючим променем і перпендикуляром, проведеним із точки падіння

Кут утворений відбитим променем і перпендикуляром, проведеним із точки падіння

Кут між падаючим променем та поверхнею, на яку він падає

Запитання 2

На рисунках позначені кути відбиття світлового променя. На якому з них позначення зроблено правильно?


варіанти відповідей

№ 3

№ 2

№ 1

Запитання 3

Чому дорівнює кут падіння, якщо кут відбивання дорівнює 30°?

варіанти відповідей

50° 

40°

30°

20°

Запитання 4

Визначте кут відбивання, якщо кут між падаючим та відбитим променями 90°.

 

варіанти відповідей

60°

45°

90° 

30° 

Запитання 5

Як розташовані падаючий промінь, перпендикуляр до границі поділу двох середовищ, побудований у точці падіння променя, і відбитий промінь?


варіанти відповідей

Лежать на одному промені  

Лежать на одній поверхні

Лежать в одній площині

Лежать на одній прямій

Запитання 6

Якщо кут падіння збільшиться, як зміниться кут заломлення?

варіанти відповідей

Не зміниться 

Зменшиться

Інша відповідь

Збільшиться

Запитання 7

Установіть відповідність між фізичним поняттям та його зображенням на рисунку.

а) Границя поділу двох середовищ 1. α

б) Відбитий промінь 2. MN

в) Кут падіння 3. OB

г) Кут заломлення 4. γ

  5. AO


варіанти відповідей

а – 2, б – 3, в – 1, г – 4

а – 1, б – 3, в – 4, г – 5

а – 2, б – 4, в – 1, г – 3

а – 3, б – 1, в – 2, г – 4

Запитання 8

Кутом відбивання світлового променя називають

варіанти відповідей

Кут утворений відбитим променем і перпендикуляром, проведеним із точки падіння

Кут утворений падаючим променем і перпендикуляром, проведеним із точки падіння

Кут між відбитим променем та поверхнею від якої він відбивається

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест