11 клас. Квантова оптика

Додано: 20 березня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 60 разів
9 запитань
Запитання 1

Фотони якого випромінювання мають найменший імпульс?  

варіанти відповідей

червоного

фіолетового

жовтого

зеленого

Запитання 2

Укажіть правильне продовження речення. Енергія фотона...

варіанти відповідей

червоного світла більша, ніж зеленого

фіолетового світла менша, ніж жовтого

ультрафіолетового світла більша, ніж синього

інфрачервоного світла більша, ніж зеленого

Запитання 3

Оберіть явища, в яких проявляються корпускулярні властивості світла.

варіанти відповідей

Проходження світла через дифракційну гратку

Фотосинтез

Подвійна веселка після дощу.

Фотоефект

тиск світла

Запитання 4

Кожний окремий квант світла має властивості частинки, а сукупність квантів поводиться подібно до хвилі .Така двоїста природа світла отримала назву...

варіанти відповідей

ефект Доплера

корпускулярно-хвильовий дуалізм

хвиля де Бройля

постулат Бора

Запитання 5

Оберіть правильні твердження: (декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

Якщо енергії фотонів не вистачає, щоб розірвати молекулярні зв'язки, то фотохімічна реакція відбувається частково.

Кожен поглинений речовиною фотон, викликає перетворення однієї молекули речовини.

Кожен поглинений речовиною фотон, викликає перетворення всіх молекул речовини.

Якщо енергії фотонів не вистачає, щоб розірвати молекулярні зв'язки, то фотохімічна реакція не відбувається.

Кварцове скло не дозволяє отримати рівномірну засмагу.

Фотосинтез можливий за будь-якої температури

Запитання 6

Згідно з рівнянням Енштейна для фотоефекту, енергія кванта, що спричиняє фотоефект, має бути...

варіанти відповідей

більшою за роботу виходу

дорівнювати роботі виходу

дорівнювати кінетичній енергії електрона, що вилітає

більшою за кінетичну енергію 

Запитання 7

Під дією світлового випромінювання з поверхні металу вилітають електрони. Їхня максимальна кінетична енергія залежить від...

варіанти відповідей

інтенсивності світла

частоти опромінення

відстані від джерела світла

кута падіння світла на поверхню металу

Запитання 8

Що визначають за допомогою спектрального аналізу?

варіанти відповідей

Наявність елемента та масу елемента

Довжину хвилі випромінювання

Склад різних хімічних сполук

Частоту випромінювання

Запитання 9

Кількість фотоелектронів залежить від:

варіанти відповідей

Напруги затримки

Інтенсивності світла

Кольру світла

Струму насичення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест