Контрольна робота №3 з теми "Взаємодія тіл. Сила"

Додано: 16 лютого
Предмет: Фізика, 7 клас
25 запитань
Запитання 1

Фізична величина, яка є мірою взаємодії тіл


варіанти відповідей

а) Маса

 б) Сила

 в) Швидкість

 г) Час

Запитання 2

Сила, з якою внаслідок притягання до Землі, тіло тисне на опору або розтягує підвіс


варіанти відповідей

а) Вага тіла

 б) Сила тяжіння

 в) Сила пружності

 г) Сила тертя

Запитання 3

Фізична величина, яка є мірою інертних властивостей тіла

варіанти відповідей

а) Маса

 б) Сила

 в) Швидкість

 г) Час

Запитання 4

Прилад для вимірювання сили


варіанти відповідей

а) Терези

 б) Манометр

 в) Динамометр

 г) Спідометр

Запитання 5

Чому дорівнює прискорення вільного падіння на поверхні Землі ?


варіанти відповідей

а) 11 Н/кг

 б) 9,8 Н/кг

 в) 8,6 Н/кг

 г) 1,6 Н/кг

Запитання 6

Як називають зміну форми та розмірів тіла?


варіанти відповідей

а) Ітерація

 б) Деградація

 в) Деформація

 г) Ігерція

Запитання 7

Одиниці вимірювання сили

варіанти відповідей

а) Н

 б) кг

 в) м/с

 г) м3

Запитання 8

Густина позначають символом


варіанти відповідей

а) ρ

 б) m

 в) F

 г) V

Запитання 9

На тіло діють дві сили F1 = 7H і F2= 4H в одному напрямку. Знайти рівнодійну цих сил

варіанти відповідей

а) 3 Н

б) 10 Н

в) 11 Н

 г) 5 Н

Запитання 10

Чому дорівнює сила земного тяжіння, що діє на тіло масою 5кг? ( g=10 H/кг)


варіанти відповідей

а) 50 Н

 б) 0,5 Н

 в) 9.8 Н

 г) 30 Н

Запитання 11

Вага тіла дорівнює 42Н. Чому дорівнює його маса? (g=10 Н/кг)


варіанти відповідей

а) 420 кг

 б) 4,2 кг

 в) 21 кг

 г) 42 кг

Запитання 12

Визначте силу тяжіння, яка діє на тіло масою 450 г

варіанти відповідей

а) 2,5 Н

 б) 45 Н

 в) 450 Н

 г) 4,5 Н

Запитання 13

На автомобіль, що рухається рівномірно прямолінійно, діє сила тяги 600 Н. Яка сила тертя діє на автомобіль?


варіанти відповідей

а) 1200 Н

 б) 600 Н

 в) 0 Н

 г) 6 кН

Запитання 14

Брусок рівномірно тягнуть по поверхні стола , прикладаючи при цьому силу 4 Н. Чому дорівнює коефіцієнт тертя ковзання між бруском і столом , якщо маса бруска 2 кг?

варіанти відповідей

а) 8

 б) 0,2

 в) 0,5

 г) 0,02

Запитання 15

Головна особливість сил тертя, що відрізняє їх від інших тіл, полягає у їх залежності від


варіанти відповідей

а) ваги тіл

 б) швидкості руху тіл одне відносно одного

 в) площі стичних поверхонь

 г) об'ємів тіл

Запитання 16

Коефіцієнт тертя є коефіцієнтом пропорційності між

варіанти відповідей

а) силою тертя та його масою

 б) силою тертя та вагою

 в) вагою тіла та його масою

 г) силою тертя та площею поверхні тіла

Запитання 17

 Сила тертя напрямлена ...


варіанти відповідей

а) по напрямку руху тіла. 

 б) протилежно напрямку руху тіла. 

 в) перпендикулярно напрямку руху тіла.

 г) залежить від маси тіла.

Запитання 18

Позначте всі правильні, на вашу думку, твердження. Коефіцієнт тертя залежить від ...

варіанти відповідей

а) маси тіла. 

 б) матеріалу дотичних поверхонь 

 в) площі дотичних поверхонь

 г) якості обробки дотичних поверхонь  

д) ваги тіла

Запитання 19

При одинаковому навантаженнi сила тертя ковзання завжди .......за силу тертя кочення


варіанти відповідей

а) Менша

 б) Бiльша

 в) Однакова

Запитання 20

Чому щойно спійману живу рибу важко втримати в руках?

варіанти відповідей

а) риба мокра та пручається

 б) риба холодна та мокра

 в) риба слизька і тертя дуже мале

 г) велика риба важка. а мала прослизає крізь пальці

Запитання 21

Види тертя

варіанти відповідей

а) Спокою,кочення,ковзання

 б) Кочення,ковзання

 в) Спокою,кочення,кручення

 г) Спокою,ковзання

Запитання 22

Чому кулька продовжує рух після того як візок зупинився?

варіанти відповідей

Тому ,що візок різко зупинився

Тому, що у возика виникла перешкода

Тому, що візок намагається зберегти свою швидкість

всі варіанти правильні

Тому що, кулька намагається зберегти свою швидкість

Запитання 23

400г у СІ дорівнює .....(кг)

варіанти відповідей

4

0.4

0.04

0.004

Запитання 24

Прилад для вимірювання маси


варіанти відповідей

мензурка

терези

динамометр

рулетка

Запитання 25

Чому не можна перебігати вулицю перед рухомим автомобілем з фізичної точки зору?

варіанти відповідей

Бо це небезпечно

Бо через інертність тіл, не можна вмить зупинити автомобіль.

Бо можна впасти під колеса

Бо ми можемо не встигнути перебігти

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест