Контрольна робота за І семестр

Додано: 14 грудня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
16 запитань
Запитання 1

У періодичної системі Д. І. Менделєєва елементи розташовані в порядку зростання

варіанти відповідей

атомних мас

металевих властивостей

радіусів атомів

заряду ядра

Запитання 2

Вертикальний ряд елементів у періодичній системі називається

варіанти відповідей

період

група

родина

клас

Запитання 3

Назвіть хімічний елемент, розташований в 4 періоді, Ι групі, бічній підгрупі

варіанти відповідей

К

Сu

Na

Cf

Запитання 4

Хімічний зв'язок, що утворюється за рахунок взаємного тяжіння протилежно заряджених частинок, називається

варіанти відповідей

ковалентний

водневий

металічний

йонний

Запитання 5

Який з елементів має максимальну електронегативність?

варіанти відповідей

N

O

C

B

Запитання 6

Речовина, що має найнищу температуру плавлення: 

варіанти відповідей

натрій хлорид NaCl

лід H2O

кальцій оксид CaO

алмаз

Запитання 7

Розташуйте елементи за збільшенням металічних властивостей: Na, Li, Rb, К

варіанти відповідей

Na, Li, Rb, К

Li, Na, К, Rb

Rb, К, Na, Li,

K, Na, Li, Rb

Запитання 8

Вкажіть, скільки протонів р+, електронів е і нейтронів n міститься в атомі Фосфору:

варіанти відповідей

15, 31, 31

15, 30, 30

15, 15, 15

15, 15, 16

Запитання 9

Електронна формула будови атома елемента має закінчення ... 3р³. Назвіть елемент.

варіанти відповідей

Фосфор

Бор

Алюміній

Сульфур

Запитання 10

Укажіть усі сполуки з йонним зв`язком:

варіанти відповідей

BаO

H2О

Na3N

НCl

Н2

Li2S

Запитання 11

Спільна електронна пара в молекулі H2S зміщена в бік:

варіанти відповідей

Гідрогену, оскільки його електронегативність вища, ніж у Сульфура

Сульфуру, оскільки його електронегативність нижча, ніж у Гідрогену

Сульфуру, оскільки його електронегативність вища, ніж у Гідрогену

Гідрогену, оскільки його електронегативність нижча, ніж у Сульфура

Запитання 12

Укажіть пару (йон та атом), які мають однакову кількість електронів:

варіанти відповідей

K+ та Ne

К+ та Ar

Na+ та Ar

Cl- та Ar

Запитання 13

Вкажіть число спільних електронних пар у молекулі азоту О2:

варіанти відповідей

1

2

3

жодної

Запитання 14

Молекулярну кристалічну гратку мають

варіанти відповідей

Цукор

Кухонна сіль

алюміній

хлор

кисень

скло

Запитання 15

Розташуй речовини N2, O2, H2 за зменшенням міцності ковалентного зв'язку в молекулах

варіанти відповідей

N2, O2, H2

O2, H2, N2

Н2, N2, О2

не змінюеться

Запитання 16

Про який елементі йде мова: в його атомі 15 електронів, п'ять з них знаходяться на зовнішньому енергетичному рівні? Яке з даних завдання є зайвим?

варіанти відповідей

Бор, зайве - кількість електронів на останьому рівні.

Фосфор, зайве - загальна кількість електронів.

Кальцій, зайве - загальна кількість електронів.

Бор, зайве - загальна кількість електронів.

Фосфор, зайве - кількість електронів на останьому рівні.

Кальцій, зайве - кількість електронів на останьому рівні.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест