Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

контрольна робота за ІІ семестр

Додано: 14 травня 2019
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 1426 разів
12 запитань
Запитання 1

Виберіть речовини, з якими може реагувати розведена сульфатна кислота

варіанти відповідей

Ag

Zn(OH)2

СН4

Fe2O3

Ba(NO3)2

SiO2

Запитання 2

Укажіть речовину, яка взаємодіє з водою з утворенням лугу

варіанти відповідей

ртуть

алюміній

цинк

барій

Запитання 3

Укажіть пару речовин, з якими реагує розчин купрум(II) сульфату

варіанти відповідей

H2O і Cu(OH)2

О2 і HNO3

NaOH і BaCl2

HCl і H2SiO3

Запитання 4

Укажіть метал, який не витискує водень з розбавленої сульфатної кислоти

варіанти відповідей

мідь

залізо

цинк

хром

Запитання 5

Для добування нерозчинної основи потрібно використати

варіанти відповідей

Li2O і H2O

K2SO4 і Ba(OH)2

CuSO4 і NaOH

CuO і H2O

Запитання 6

Взаємодією речовин можна добути магній сульфат? Познач кілька варіантів відповідей:

варіанти відповідей

MgO і H2SO4

 MgCO3 і H2SO4

Mg(OH)2 і Na2S

Mg і Na2SO4

MgCl2 і SO3

Mg(OH)2 і H2SO4

Запитання 7

Унаслідок добавляння до розчину речовин X розчину барій хлориду випав білий осад, нерозчинний у воді. Після добавляння до розчину речовини X хлоридної кислоти виділився газ. Речовина X – це

варіанти відповідей

калій сульфід

аргентум(І) нітрат

натрій карбонат

амоній сульфат

Запитання 8

Унаслідок взаємодії розжареного заліза з водяною парою утворюється залізна ожарина Fe3O4 і виділяється газ. Складіть рівняння цієї реакції й укажіть суму його коефіцієнтів.

варіанти відповідей

12

13

10

11

Запитання 9

Між якими речовинами реакція у водному розчині не відбувається?

варіанти відповідей

KNO3 i Ca(OH)2

 AgNO3 i CaCl2

Na2CO3 i HNO3

 

FeCl3 i NaOH

Запитання 10

Між якими речовинами відбувається реакція у водному розчині  ?

варіанти відповідей

FeCl3 i NaNO3

KNO3 I Ca(OH)2

 

KCl i Ca(NO3)2

Na2SO4  i Ba(NO3)2  

Запитання 11

Укажіть схему реакції обміну у водному розчині, під час якої утворюється осад:

варіанти відповідей

AgNO3 + KCl →

NaNO3 + KCl →

H2SO4 + K2CO3

H3PO+ КОН →

Запитання 12

Який об’єм водню (н. у.) виділиться під час взаємодії 1,2 г магнію з хлоридною кислотою?

варіанти відповідей

1,12 л

22,4 л

10 л

24 л

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест