Контрольна робота (за рік)

Додано: 5 травня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 1 раз
25 запитань
Запитання 1

Вкажіть зв’язок, що утворюється шляхом дії електростатичних сил притягання:


варіанти відповідей

йонний

ковалентний полярний

ковалентний неполярний

металічний

Запитання 2

Вкажіть ознаку, що характеризує речовини з атомною кристалічною решіткою

варіанти відповідей

дуже висока міцність

леткість

розчинні у воді

низька температура плавлення

Запитання 3

Вкажіть частинки, що знаходяться у вузлах молекулярної кристалічної гратки

варіанти відповідей

атоми

молекули

катіони

аніони

Запитання 4

Вкажіть ряд, що містить тільки металічні елементи

варіанти відповідей

Fе, K, N

Fe, Ca, O

Na, Cr, Al

Cl, Li, H

Запитання 5

Вкажіть хімічну формулу сполуки з найвищим ступенем окиснення Хрому

варіанти відповідей

CrO

CrCl3

Cr2O3

K2Cr2O7

Запитання 6

Відповідно до сучасних уявлень про будову атома, властивості елементів та їх сполук перебувають у періодичній залежності від

варіанти відповідей

атомних ваг елементів

заряду ядра атома

порядкового номера елемента

кількості нейтронів у ядрі атома

Запитання 7

Вкажіть чому дорівнює число електронів у атомі

варіанти відповідей

номеру групи

числу протонів

номеру періода

числу нейтронів

Запитання 8

Вкажіть форму орбіталі s-електронів

варіанти відповідей

кільце

гантель

сфера

метелик

Запитання 9

Вкажіть загальну формулу вищого оксиду для елемента I групи

варіанти відповідей

EO

E2O

EO2

E2O3

Запитання 10

Вкажіть за кількістю яких частинок розрізняються ізотопи

варіанти відповідей

електрони

протони

нейтрони

атоми

Запитання 11

Вкажіть число валентних електронів у атома Кальцію

варіанти відповідей

4

3

2

1

Запитання 12

Вкажіть число енергетичних рівнів у атома елемента з порядковим номером 28

варіанти відповідей

4

5

3

2

Запитання 13

Вкажіть елемент, що утворює летку водневу сполуку типу НЕ

варіанти відповідей

Br

As

S

N

Запитання 14

Вкажіть складові частини кислот

варіанти відповідей

атоми металу та гідроксигрупи

атоми металу та кислотний залишок

атоми Гідрогену та кислотний залишок

атоми двох елементів, один з яких Оксиген

Запитання 15

Вкажіть формулу ферум (III) гідроксиду

варіанти відповідей

Fe2O3

Fe(OH)3

Fe(OH)2

FeO

Запитання 16

Вказати формулу кислотного оксиду

варіанти відповідей

NO2

Na2O

CaO

FeO

Запитання 17

Вкажіть тип реакції 2Li + 2H2O → 2LiOH + H2


варіанти відповідей

обміну

заміщення

розкладу

сполучення

Запитання 18

Виберіть формулу оксиду металу, що утворює Cr(OH)3

варіанти відповідей

CrO

Cr2O3

CrO3

Cr2O

Запитання 19

Вкажіть значення відносної молекулярної маси цинк сульфату

варіанти відповідей

78

156

161

70

Запитання 20

Вкажіть групи, що складаються з формул лугів

варіанти відповідей

CsO, K2O, SrO

LiOH, Ba(OH)2, KOH

KF, NaOH, FeO

NaOH, KOH, Sr(OH)2

Запитання 21

Виберіть з переліку формули одноосновних кислот

варіанти відповідей

НNO3

H3PO4

H2SO4

HBr

Запитання 22

Вказати речовини, з якими реагує магній оксид

варіанти відповідей

СO2

HCl

O2

BaO

Запитання 23

Вказати назву речовини, що має формулу СaCO3

варіанти відповідей

калій карбонат

кальцій карбонат

кальцій карбід

калій карбон

Запитання 24

Вказати формули речовин, які утворюються в результаті реакції ZnCl2 + 2KOH →

варіанти відповідей

Zn(OH)

KCl

ZnO 

H2O

Запитання 25

Обчисліть масу солі (в г), що утвориться при взаємодії бромідної кислоти масою 32,4 г з магній оксидом

варіанти відповідей

7,36

73,6

324

32,4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест