Контрольна робота за рік з громадянської освіти

Додано: 19 травня
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 860 разів
36 запитань
Запитання 1

Поширення економічних, політичних і культурних процесів за межі держав і формування на цій основі нової цілісності світового простору це 


варіанти відповідей

Еміграція

Імміграція

Глобалізація

Інтеграція

Запитання 2

Позитивні наслідки глобалізації: (три правильні)


варіанти відповідей

поширення передових технологій

підвищення продуктивності праці, 

нерівноцінний розподіл доходів

зростання розриву між економічно розвинутими країнами і країнами що розвиваються

висока мобільність фінансових ресурсів

Запитання 3

Процес переселення людей, що перетинають кордони тих чи інших територій зі зміною місця проживання

варіанти відповідей

міграція

глобалізація

мігрантофобія

індустріалізація

Запитання 4

В'їзд громадян інших держав у країну на довгострокове

перебування або постійне проживання.

варіанти відповідей

Міграція

Імміграція

Еміграція

Глобалізація

Запитання 5

 Вимушена чи добровільна зміна місця проживання окремих

 груп людей (емігрантів, переселенців), переселення зі своєї батьківщини,

 країни, де вони народилися і виросли, в інші країни глобального суспільства

 з економічних, політичних або релігійних причин

варіанти відповідей

Еміграція

Міграція

Імміграція

Глобалізація

Запитання 6

Система політичних, економічних, соціальних, культурних, військових, правових та інших зв`язків між державами і народами, а також соціальними спільнотами, організаціями, особами.

варіанти відповідей

Міжнародні акти

Міжнародні апеляції

Міжнародні інтеграції

Міжнародні відносини

Запитання 7

Організація Об`єднаних Націй виникла в .... році

варіанти відповідей

1945

1946

1954

1964

Запитання 8

Які злочини проти людяності?(обрати всі правильні відповіді)

варіанти відповідей

Злочин апартеїду

насильницька депортація

винищення за расовою(релігійною) ознакою

крадіжка

Запитання 9

Мета Міжнародного руху Червоного Хреста

варіанти відповідей

співпраця у сфері безпеки і оборони.

вносити вклад у освіту молоді на засадах цінностей, що покладені в основу Скаутської присяги та Скаутського закону.

захист людського життя та здоров'я, запобігання людським стражданням та їх полегшення, незалежно від раси, релігійних та політичних поглядів

участь у міжнародних миротворчих операціях     

Запитання 10

Міжнародна організація, створена для колективної оборони країн Західної Європи та Північної Америки

варіанти відповідей

НАТО

ОБСЄ

СОТ

ВООЗ

Запитання 11

Чи є Україна членом НАТО

варіанти відповідей

Так

Ні

Не знаю

Запитання 12

Міжнародна організація, яка почала діяти 1 січня 1995 року задля лібералізації міжнародної торгівлі та регулювання торгово-політичних відносин країн-членів.

варіанти відповідей

СРТ

СОТ

ВООЗ

НАТО

Запитання 13

ЮНЕСКО -це......

варіанти відповідей

Міжнародна організація,яка при співпраці своїх членів-держав у галузі освіти, науки, культури сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвитку національної культури, охороні пам'яток культури.

Міжнародна організація, яка почала діяти 1 січня 1995 року задля лібералізації міжнародної торгівлі та регулювання торгово-політичних відносин країн-членів.

Міжнародна організація, яка ставить собі за мету збереження миру й розвиток демократії на європейському континенті.

Міжнародна організація, створена для колективної оборони країн Західної Європи та Північної Америки

Запитання 14

Яку сферу представляє відомий світовий логотип


варіанти відповідей

Освіта

 Екологія

Спорт

Фінанси

Запитання 15

Головне завдання Європейської політики сусідства:

варіанти відповідей

налагоджувати культурну співпрацю

 не допустити розколу в Європі

налагоджувати політичну співпрацю

 налагоджувати економічну співпрацю

Запитання 16

Україна є однією з засновниць

варіанти відповідей

Европейського союзу

Лігі Націй

ООН

ЮНЕСКО

Запитання 17

Концепція сталого розвитку передбачає

варіанти відповідей

ощадливе використання всіх ресурсів

ощадливе використання деяких ресурсів

Запитання 18

Факт - це реальна подія?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 19

Оберіть основні функції мас-медіа

варіанти відповідей

громадянська

політична

соціалізаторська

пізнавальна

Запитання 20

Способи та засоби передачі інформації, а також середовище, яке вони утворили називають -

варіанти відповідей

медіатекст

інформація

реклама

медіа

Запитання 21

За якою виборчою системи передбачено такий порядок визначення результатів голосування, коли розподіл мандатів між партіями здійснюється відповідно до кількості отриманих ними голосів?

варіанти відповідей

представницька

пропорційна

змішана

мажорітарна

Запитання 22

Суспільне самоврядування, яке здійснюють рівноправні громадяни через безпосередню участь в обговоренні й вирішенні питанні. Про яке поняття йдеться мова?

варіанти відповідей

авториторизм

тоталітаризм

демократия

охлократія

Запитання 23

Суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства через захоплення заручників, підпали, убивства, тортури, залякування населення та органів влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров’я безневинних людей - це

варіанти відповідей

Тероризм

Булінг

Корупція

Люстрація

Запитання 24

Визначте головні органи (структурні підрозділи) ООН

варіанти відповідей

Рада з опіки

Рада Безпеки

Генеральна Асамблея

МВФ

ЮНІСЕФ

Рада державних ініціатив

Рада політичних перетворень

Запитання 25

Скіль членів  Ради Безпеки ООН мають право вето, яке дає змогу відкидати проект будь-яких змістовних резолюцій ООН, незалежно від рівня підтримки, якою користується цей проект?

варіанти відповідей

5

10

15

20

Запитання 26

До глобальних проблем людства належать:

варіанти відповідей

забруднення повітря

збільшення цін

збільшення кількості автомобілів

заборона тютюнопаління у громадських місцях

Запитання 27

Угода між Україною та Європейським союзом про асціацію передбачає

варіанти відповідей

політичну асоціацію та економічну інтеграцію

широкомасштабне економічне співробітництво

політичну інтеграцію

запровадження безвізового перетину кордонів

Запитання 28

Кінцевою метою Угоди між Україною та Європейським Союзом про асоціацію є

варіанти відповідей

реформування України на засадах Європейського Союзу

створення єдиного ринку товарів і послуг

входження України до зони євро

членство в Європейському Союзі

Запитання 29

Громадянам України дає змогу вільно перетинати міждержавні кордони держав Європейського Союзу без попереднього звернення до посольств цих держав

варіанти відповідей

внутрішній паспорт

митна свобода

безвізовий режим

Шенгенська угода

Запитання 30

Маастрихтський договір був укладений з метою створення:

варіанти відповідей

Організації Північноатлантичного договору

Європейського Союзу

Європейської економічної спільноти

ЮНЕСКО

Запитання 31

Основоположним принципом співпраці в рамках ООН є

варіанти відповідей

право відстоювання інтересів будь-яким способом

вирішення міжнародних суперечностей мирним шляхом

встановлення чітких правил ведення війни

розв'язання конфліктних ситуацій без залучення третьої сторони

Запитання 32

У 1995 році Україна була прийнята до:

варіанти відповідей

Організації Північноатлантичного договору

Ради Європи

Світової організації торгівлі

НАТО

Запитання 33

Юрисдикційний орган, що розглядає заяви (скарги) фізичних осіб і груп людей стосовно порушення державами Конвенції про захист прав людини та соновоположних свобод, називається:

варіанти відповідей

Гаазький трибунал

Міжнародний арбітраж

Європейський суд з прав людини

Парламентська асамблея Ради Європи

Запитання 34

Учинювані бойовиками та військовими Російської Федерації злочини на сході України виявляє:

варіанти відповідей

спостережна рада НАТО

спеціальний представник ЮНІСЕФ

спеціальна моніторингова місія ОБСЄ

постійний представник Ради Європи

Запитання 35

У 2008 році Україна була прийнята до:

варіанти відповідей

Організації Північноатлантичного договору

Ради Європи

Світової організації торгівлі

НАТО

Запитання 36

Зі скількох держав складається Європейський Союз?

варіанти відповідей

25

28

31

35

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест