12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Узагальнення знань

Додано: 11 травня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
12 запитань
Запитання 1

У якому ряду речовин наведено тільки кислоти?варіанти відповідей

K2SO3, MgО, Fe2O3 

Al2O3, SiO2, HNO2

Н2SO3, Н2SO4, Н2CO3

N2O, CO, Ca(OH)2

Запитання 2

Позначте хімічну формулу нітратної кислоти


варіанти відповідей

H2NO3

H2NO2

HNO3

HNO2

Запитання 3

До якого класу сполук належить речовина з хімічною формулою Na2SO4?

варіанти відповідей

оксиди

солі

кислоти

основи

Запитання 4

Доповніть рівняння реакцій

Na2О + ________ → NаNO3 + H2O

варіанти відповідей

 H2NO3

 N2O5

 KNO3

 HNO3

Запитання 5

Доповніть рівняння реакцій

Na2SO4 + Ba(NO3)2 → ___________ + __________

варіанти відповідей

 NaNO3

 Na2NO3

 BaSO4

 Ba(SO4)2

варіанти відповідей

NaNO3

Na2NO3

BaSO4

Ba(SO4)2

Запитання 6

Установіть відповідність між формулою сполуки та назвою речовини

1) CaO А купрум (ІІ) карбонат

2) Ba(OH)2 Б ортофосфатна кислота

3) Fe(NO3)3 ферум (ІІІ) нітрат

4) H3PO4 Г кальцій оксид

5) CuCO3 Д барій гідроксид

варіанти відповідей

1 - Г, 2- А, 3 - Д, 4 - Б, 5 - В.

 1 - Г, 2- Д, 3 - Б, 4 - А, 5 - В.

1 - Г, 2- Б, 3 - Д, 4 - В, 5 - А

  1 - Г, 2- Д, 3 - В, 4 - Б, 5 - А

Запитання 7

Обчисліть масу солі, що утворюється під час взаємодії натрій гідроксиду масою 80 г із хлоридною кислотою.


варіанти відповідей

118 г

117 г

120 г

122 г

Запитання 8

Вкажіть реакцію нейтралізації:


варіанти відповідей

 2Al(OH)3 = Al2O3 + 3H2O

  K2O + H2O = 2KOH

 Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2

 Ca(OH)2 + 2HCl = CaCl2 + 2H2O

Запитання 9

Оберіть назву для речовини, формула якої СaCO3

варіанти відповідей

 кальцій карбонат

кальцій (ІІ) карбонат

кальцій (ІІІ) карбонат

 кальцій карбід

Запитання 10

Укажіть продукти взаємодії хлоридної кислоти та калій гідроксиду


варіанти відповідей

вода та калій хлорид

водень і калій хлорат

вода і калій хлорат

водень і калій хлорид

Запитання 11

Оберіть варіант, що містить метали, здатні реагувати з хлоридною кислотою

варіанти відповідей

 Cu, K, Fe, Zn

Pb, Al, Hg, Na

K, Ca, Al, Pt

 Mg, Fe, Zn, Ni

Запитання 12

Складіть рівняння реакції цинк гідроксиду з ортофосфатною кислотою. Укажіть формули утворених продуктів реакції


варіанти відповідей

ZnPO4

  Zn2PO4

 Zn3PO4

  Zn3(PO4)2

ZnO

H2O

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест