Конус Площа поверхні конуса

Додано: 23 січня
Предмет: Геометрія, 11 клас
16 запитань
Запитання 1

Якщо твірна конуса дорівнює 5 см, а висота – 4 см, то радіус його основи дорівнює…

варіанти відповідей

1 см

2 см

3 см

4 см

Запитання 2

Довжина кола основи конуса дорівнює 40π см, а його висота - 21 см. Обчисліть довжину твірної конуса.

варіанти відповідей

25 см

27 см

29 см

31 см

Запитання 3

Перерізом конуса площиною, перпендикулярною до осі конуса є

варіанти відповідей

круг

еліпс

рівнобедрений трикутник

трикутник

Запитання 4

Конусом називають ...

варіанти відповідей

фігуру, яка містить коло і вершину

фігуру, утворену обертанням прямокутного трикутника навколо катета цього трикутника.


тіло, яке містить основу і вершину

фігуру, що складається з трикутника і кола

Запитання 5

Твірна конуса -

варіанти відповідей

H

L

РВ

AB

ОВ

Запитання 6

Конус є:

варіанти відповідей

Фігурою

Тілом обертання

Многогранником

Призмою

Запитання 7

Площина, паралельна площині основи конуса, перетинає бічну поверхню конуса по :

варіанти відповідей

Колу

Кругу

Діаметру

Радіусу

Запитання 8

Твірна конуса 6 см, а кут між нею і площиною основи становить 45⁰. Чому дорівнює радіус основи конуса?

варіанти відповідей

а) 12 см

б)3 см

в) 3√2 см

г) 6√2 см

Запитання 9

 Прямокутний трикутник із гіпотенузою 10 см і катетом 8 см обертається навколо меншого катета. Чому дорівнює висота утвореного конуса?

варіанти відповідей

6 см

7 см

8 см

10 см

Запитання 10

Осьовим перерізом конуса є прямокутний трикутник. Радіус основи конуса дорівнює 7. Знайти площу осьового перерізу конуса.

варіанти відповідей

28

14

36

49

Запитання 11

Осьовим перерізом конуса є правильний трикутник. Твірна конуса дорівнює 6√3см. Знайдіть висоту конуса.

варіанти відповідей

3 см

3√3 см

18 см

9 см

Запитання 12

Периметр осьового перерізу конуса дорівнює 18 см. Чому дорівнює площа основи конуса, якщо конус рівносторонній?

варіанти відповідей

36π см2

6π см2

9π см2

12π см2

Запитання 13

Висота конуса дорівнює 9 см, а твірна - 15 см. Знайдіть радіус основи конуса.

варіанти відповідей

6

12

20

5

Запитання 14

Відрізок, який сполучає вершину конуса з точкою кола основи конуса називається .....

варіанти відповідей

твірна

дотична

діаметр

вісь

Запитання 15

Основою конусу є....

варіанти відповідей

Трикутник

Коло

Чотирикутник

Круг

Запитання 16

Твірна конуса дорівнює 13см, а радіус основи - 5 см. Знайдіть об'єм конуса.

варіанти відповідей

100π см3

25π см3

144 π см3

12π см3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест