Конус. Розв'язування задач

Додано: 26 листопада 2021
Предмет: Геометрія, 11 клас
Тест виконано: 275 разів
19 запитань
Запитання 1

Осьовим перерізом конуса є...

варіанти відповідей

круг

рівнобедрений трикутник

прямокутний трикутник

Запитання 2

Знайдіть градусну міру кута між твірною конуса та площиною його основи (∠SBC), якщо висота конуса SO дорівнює радіусу його основи BO

варіанти відповідей

30⁰

90

45⁰

60⁰

Запитання 3

Трикутник BSC - осьовий переріз конуса з вершиною S. Знайдіть ∠B цього трикутника, якщо ∠ BSC = 40°

варіанти відповідей

90°

60°

45°

30°

70°

Запитання 4

Осьовим перерізом конуса є рівносторонній трикутник BSC. Знайдіть висоту конуса SO, якщо радіус його основи BO дорівнює 6 см.

варіанти відповідей

6 см

3 см

6√3 см

6 ∕ √3 см

6 ⁄ √2 см

Запитання 5

Висота конуса SO=6 см, а довжина кола його основи - 16π см. Чому дорівнює твірна конуса SB?

варіанти відповідей

10 см

2√55 см

12 см

8 см

Запитання 6

Висота конуса SO=30 см, а його твірна SB=60 см. Знайдіть кут при вершині осьового перерізу конуса ∠BSC.

варіанти відповідей

30°

60°

90°

120°

Запитання 7

Основою конусу є....

варіанти відповідей

Трикутник

Коло

Чотирикутник

Круг

Трапеція

Запитання 8

Висота конуса дорівнює 9 см, а твірна - 15 см. Знайдіть радіус основи конуса.

варіанти відповідей

6

12

20

5

Запитання 9

Радіус основи конуса дорівнює 6 см і утворює кут 45° із твірною конуса. Знайдіть площу осьового перерізу конуса.

варіанти відповідей

72 см2

18√3 см2

18√2 см2

36 см2

Запитання 10

У конусі радіус дорівнює 4 см , висота -3 см. Знайдіть

відстань від центра основи до твірної конуса

варіанти відповідей

2,4 см

24 см

0,24 см

240 см

Запитання 11

Перерізом конуса площиною, перпендикулярною до осі конуса є

варіанти відповідей

круг

еліпс

рівнобедрений трикутник

трикутник

Запитання 12

Конусом називають ...

варіанти відповідей

фігуру, яка містить коло і вершину

фігуру, утворену обертанням прямокутного трикутника навколо катета цього трикутника.


тіло, яке містить основу і вершину

фігуру, що складається з трикутника і кола

Запитання 13

Твірна конуса 6 см, а кут між нею і площиною основи становить 45⁰. Чому дорівнює радіус основи конуса?

варіанти відповідей

а) 12 см

б)3 см

в) 3√2 см

г) 6√2 см

Запитання 14

 Прямокутний трикутник із гіпотенузою 10 см і катетом 8 см обертається навколо меншого катета. Чому дорівнює висота утвореного конуса?

варіанти відповідей

6 см

7 см

8 см

10 см

Запитання 15

Осьовим перерізом конуса є прямокутний трикутник. Радіус основи конуса дорівнює 7. Знайти площу осьового перерізу конуса.

варіанти відповідей

28

14

36

49

Запитання 16

Периметр осьового перерізу конуса дорівнює 18 см. Чому дорівнює площа основи конуса, якщо конус рівносторонній?

варіанти відповідей

36π см2

6π см2

9π см2

12π см2

Запитання 17

Зрізаним конусом називають фігуру, утворену обертанням...

варіанти відповідей

круга;

прямокутника;

прямокутного трикутника;

прямокутної трапеції.

Запитання 18

Осьовий переріз зрізаного конуса є...

варіанти відповідей

прямокутний трикутник;

рівнобедрений трикутник;

рівнобедрена трапеція;

прямокутна трапеція.

Запитання 19

Кут при вершині осьового перерізу конуса 60°. Твірна дорівнює 6 см. Обчисліть радіус і висоту конуса. 

варіанти відповідей

H= 3 см, R= 3√3 см;

H= 3√3 см, R= 3√3 см;

H= 3 см, R= 3 см;

H= 3√3 см, R= 3 см.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест