Координати і вектори у просторі

Додано: 21 березня 2022
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 20 разів
9 запитань
Запитання 1

1. Укажіть місце розташування точки А(-4; 7; 0)

варіанти відповідей

 на осі Ох   

 на осі Оу  

 на осі Oz  

 на площині хОу 

на площині хОz 

Запитання 2

2. Знайдіть відстань між точками А(4; 2; 5) і В(-2; 2; -3).

варіанти відповідей

9

10

11

8

Запитання 3

3.  Знайдіть координати середини відрізка MK, якщо M(20;18; 6), K(-12;-2;4).

варіанти відповідей

(-16;10;10)

(16;8;5)

(4;8;5) 

(8;16;5)

Запитання 4

4. Точка О − середина АВ.Знайдіть координати точки А, якщо В(4; -2; -3), О(5; 3; -2).

варіанти відповідей

(-6; -8; -1)   

(6; -8; 1)   

(-6; 8; -1)  

(6; 8; -1)  

інша відповідь

Запитання 5

5. Дано паралелограм AВСD. Знайдіть координати вершини D, якщо А(2; 4; -4), В(1; 1; -3), С(-2; 0; 5).

варіанти відповідей

(1; 3; -2)

(-1; 3; 4)

(-1; -3; 4) 

(1; -3; 2)

інша відповідь

Запитання 6

6. Знайдіть абсолютну величину вектора АВ, якщо А(-1; 1; -1) і В(1; 2; -2)

варіанти відповідей

√6

1

2√2 

0

Запитання 7

7. Знайдіть скалярний добуток вектоів ̅x = (1; 2; - 3) і ̅y = ( -8; 2; 4).

варіанти відповідей

-16

0

16

-2

Запитання 8

8. Дано вектори ̅а = (-3; 1; 2) та ƀ = (5; -6; 7). Знайдіть координати вектора 3ā - 4ƃ. - .

варіанти відповідей

(-29; -21; -22)  

(-29; 27; -22)  

(-27; 22; 13)   

(29; -27; 22) 

інша відповідь

Запитання 9

9. Дано вектори ̅а = (-3; 6; -12), ̅b = (1; -2; k) . При якому значенні k вектори ̅а і ̅b:1) колінеарні; 2) перпендикулярні?

варіанти відповідей

1) 4;2) 1,25.

1) -2;2) -5/4.

1) 4;2) -1,25. 

1) 2;2) 5/4.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест