23 вересня о 18:00Вебінар: Математика на дотик: формати роботи та ідеї завдань для дітей із порушеннями зору

координати та вектори на площині

Додано: 28 квітня
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 467 разів
30 запитань
Запитання 1

Укажіть координати середини відрізка NK, якщо N(-3;-2), K(-1;0).

варіанти відповідей

(-1;-2)

(-4;-2)

(-1;-1)

(-2;-1)

Запитання 2

Дві перпендикулярні координатні прямі, що перетинаються в початку відліку, утворюють ...

варіанти відповідей

площину

координатну площину

початок відліку

вісь координат

Запитання 3

Виберіть УСІ правильні твердження:

варіанти відповідей

Точка лежить на осі абсцис


Точка має координати (5; 0)

Точка має координати (0; -5)

Точка має координати (0; 5)

очка має координати (5; 0)

Точка лежить на осі абсцис

Точка А лежить у першій координатній чверті

Точка А лежить у другій координатній чверті

Запитання 4

Знайдіть координати вектора D̅C̅, якщо С(2;-4), D(-3;-6).

варіанти відповідей

(5;2)

(5;-10)

(-5;-2)

(-1;-10)

Запитання 5

Знайдіть модуль вектора а̅(4;-3).

варіанти відповідей

1

7

5

√5

Запитання 6

Задано вектори m̅(-3;4) і n̅(5;7). Знайдіть координати вектора а̅=m̅+n̅.

варіанти відповідей

(-8; 11)

(-8; -3)

(2; 10)

(2; 11)

Запитання 7

Задано вектори а̅(5;-9) і в̅(2;1). Знайдіть координати вектора n̅= а̅ - в̅.

варіанти відповідей

(7; -8)

(-3; -10)

(3; 10)

(3; -10)

Запитання 8

Знайдіть скалярний добуток векторів а̅(-8;1) і в̅(2;3) .

варіанти відповідей

-19

-13

0

13

Запитання 9

При якому значенні m вектори а̅(6;9) і в̅(-2;m) колінеарні?

варіанти відповідей

-4

-6

3

-3

Запитання 10

При якому значенні n вектори а̅(-2;n) і в̅(4;10) перпендикулярні?

варіанти відповідей

80

1,8

0,8

0

Запитання 11

Знайдіть ∣А̅В∣, якщо А(-2;3), В(1;7)

варіанти відповідей

√17

√13

4

5

Запитання 12

Модуль вектора m̅(−5; у) дорівнює 13. Знайдіть у. 

варіанти відповідей

8

12

±12

±8

Запитання 13

На рисунку дано паралелограм АВСD. Знайдіть вектор-суму A̅B̅ + A̅D̅.

варіанти відповідей

 A̅C̅

D̅B̅

B̅D̅

C̅A̅

Запитання 14

Дано вектори a̅ (4; 2), b̅ (6; -8). Знайдіть вектор x̄ =3a̅ − 1⁄2 b̅,

варіанти відповідей

(9; 2)

(9; 10)

(18; 7)

(18; 3)

Запитання 15

Знайдіть кут між векторами a̅ і b̅ , якщо a̅(-3;0) і b̅(-1;1)

варіанти відповідей

90°

45°

60

Запитання 16

Знайдіть скалярний добуток векторів а̅ і в̅ , якщо ∣а̅∣ = 2, ∣в̅∣ =8, ∠(а̅ , в̅ ) = 60°

варіанти відповідей

8

4

12

16

Запитання 17

Відомо, що вершини трикутника розміщені в точках А(1;-2), В(2;1), С(1;3). Визначте вид кута А трикутника АВС.

варіанти відповідей

 гострий

тупий

 прямий


розгорнутий

Запитання 18

.Знайдіть довжину відрізка АВ, якщо А(1;3), В(2;5)

варіанти відповідей

5

√13

√5

3

Запитання 19

Дано точки Р(7;0), С(-3;4), М(0;-8), К(5;8). Яка з точок належить осі абсцис?

варіанти відповідей

С

Р

К

М

Запитання 20

Дано точки Р(7;0), С(-3;4), М(0;-8), К(5;8). Яка з точок належить осі ординат?

варіанти відповідей

К

Р

М

С

Запитання 21

Дано точки А(2;6) і В(4;8). Точка С – середина відрізка АВ. Знайти координати точки С.

варіанти відповідей

(7;-3)

(7;3)

(-7;-3)

(-7;3)

Запитання 22

Знайдіть відстань між точками А(1; –1) і В(–2; 2).


варіанти відповідей

√15

√10

√18

3

Запитання 23

Знайдіть координати середини відрізка АВ, якщо A(1; 0) і В(0; 1)


варіанти відповідей

(0,5; 0,5)

(0; 0)

(0; 0,5)

(0,5; 0)

Запитання 24

М – середина відрізка АВ. Знайдіть координати точки А,

 якщо М(–1; 2) та В(0; 3)варіанти відповідей

(-0,5; 2,5)

(-2; 1)

(2; -1)

(-1; 0,5)

Запитання 25

Знайдіть відстань від початку координат до точки К(–4; 3)


варіанти відповідей

5

6

4

3

Запитання 26

М – середина відрізка АВ. Знайдіть координати точки В,

якщо М(0; –2) та А(3; –3)


варіанти відповідей

(-3; -1)

(3; -7)

(3; -1)

(-3; -7)

Запитання 27

Знайдіть відстань між точками А(3; 0) і В(–5; 4).


варіанти відповідей

√20

10

√40

√80

Запитання 28

Знайдіть координати середини відрізка АВ, А (1;- 2),

В (5;6).

варіанти відповідей

(-2;-4);

(3;2);

(3;4)

(2;2).

Запитання 29

Знайдіть відстань між двома точками А(2;-3) і В (-1;1).

варіанти відповідей

5

4

10

6

Запитання 30

Дано три вершини паралелограма ABCD A(- 1;2), B(3;1),

D(- 2;- 3). Знайдіть координати вершини С.

варіанти відповідей

(- 2;0)

(2;4)

(2;0)

(2;- 4)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест