9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Природа хімічного зв'язку. Електронегативність атомів хімічних елементів. Ковалентний зв'язок, його утворення. Полярний і неполярний ковалентний зв'язок. Електронні формули молекул.

Додано: 4 грудня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 304 рази
18 запитань
Запитання 1

Хімічний зв'язок за допомогою спільних електронних пар називається:

варіанти відповідей

Йонний

Ковалентний

Металічний

Водневий

Запитання 2

Вкажіть тип зв'язку у сполуці HCl

варіанти відповідей

Ковалентний полярний

Ковалентний неполярний

Йонний

Металічний

Запитання 3

Укажіть формулу молекули, між атомами якої існує ковалентний неполярний зв’язок


варіанти відповідей

Вr2

NH3

H2S

NaCl

Запитання 4

До сполук, утворених ковалентним полярним зв'язком, належать:

варіанти відповідей

NH3

N2K2S

CO2

Запитання 5

До сполук, утворених ковалентним неполярним зв'язком, належать:


варіанти відповідей

азот

кисень

вода

бром

Запитання 6

Визначте, які ряди елементів записані в порядку зменшення атомного радіуса:

варіанти відповідей

S, Р, Si, AL;

В, С,N, О;

Вe, Мg, Сa,Sr;

Запитання 7

Атом якого елемента має електронну конфігурацію 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 :

варіанти відповідей

Н;

О;

S;

Mg;

Запитання 8

На якому малюнку зображено ковалентний полярний зв'язок?

варіанти відповідей
Запитання 9

Назвіть речовини з полярним зв'язком:

NH3, O2, F2O, F2, ClF3, N2, NO,NO2

варіанти відповідей

O2, F2, N2,

N2, NO,NO2

N2, F2O, ClF3, NO,NO2

NH3,F2O,ClF3, NO,NO2

Запитання 10

Якій із наведених речовин NH3, HCl, O2, F2, N2, Cl2 відповідає ця формула?

варіанти відповідей

O2, F2, N2, Cl2

O2

NH3

NH3, HCl

Запитання 11

На якому малюнку зображено неполярний зв'язок?

варіанти відповідей
Запитання 12

У якого хімічного елемента найбільша електронегативність:

натрій, алюміній, хлор, флуор

варіанти відповідей

флуор

хлор

алюміній

натрій

Запитання 13

Як змінюється електронегативність у періодах та групах?

варіанти відповідей

в періоді зліва на право збільшується, в групі зверху вниз - зменшується

в періоді зліва на право зменшується, в групі зверху вниз - збільшується

в періоді зліва на право зменшується, в групі зверху вниз - зменшується

в періоді зліва на право збільшується, в групі зверху вниз - збільшується

Запитання 14

Серед наведених хімічних елементів виберіть елемент, який має найменшу електронегативність:

натрій, францій, рубідій, цезій

варіанти відповідей

францій

натрій

рубідій

цезій

Запитання 15

В якому рядку міститься структурна формула сполуки з тотрійним зв'язком?

варіанти відповідей

Н -Н

О=О

N≡N

Запитання 16

Обери неправильне твердження.

варіанти відповідей

·        ковалентний зв'язок утворюється між атомами неметалів

у молекулі водню — одинарний зв'язок

ковалентний зв'язок утворюється в складних речовинах, що складаються з атомів металу і неметалу

·        ковалентний зв'язок буває полярним і неполярним

Запитання 17

Визнач число неспарених електронів на зовнішніх електронних шарах в атомах Оксигену і Нітрогену:

варіанти відповідей

2

1

5

3

Запитання 18

З'ясуй, як змінюється довжина ковалентного зв'язку між атомами в молекулах речовин Br2, HBr, H2:

варіанти відповідей

спочатку зменшується, а потім збільшується

спочатку збільшується, а потім зменшується

збільшується

зменшується

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест