КР № 1 Призма, піраміда, паралелепіпед

Завдання для учнів початкового та середнього рівнів

Додано: 26 листопада 2021
Предмет: Геометрія, 11 клас
Тест виконано: 175 разів
20 запитань
Запитання 1

Бічні грані піраміди - це

варіанти відповідей

прямокутники

квадрати

трикутники зі спільною вершиною

Запитання 2

Всі грані куба є

варіанти відповідей

квадратами

трикутниками

прямокутниками

довільної форми

Запитання 3

Якою геометричною фігурою є грань прямокутного паралелепіпеда?

варіанти відповідей

точка

відрізок

прямокутник

трикутник

Запитання 4

Сума всіх ребер куба дорівнює 96 см. Яка довжина ребра куба?

варіанти відповідей

6 см

8 см

12 см

24 см

Запитання 5

Скільки граней має паралелепіпед?

варіанти відповідей

4

6

8

12

Запитання 6

Яка фігура зображена на малюнку?

варіанти відповідей

Куб

Піраміда

Прямокутний паралелепіпед

Запитання 7

З кожної вершини прямокутного паралелепіпеда виходить...

варіанти відповідей

3 ребра

4 ребра

6 ребер

8 ребер

Запитання 8


Обчисли площу поверхні прямокутного паралелепіпеда, виміри якого 5 см, 2 см і 7 см

варіанти відповідей

70 см2

118 см2

56 см2

59 см2

Запитання 9

Площа повної поверхні призми дорівнює...

варіанти відповідей

сумі площ основ

сумі площ бічних граней

сумі площ основ і бічних граней

бічній поверхні

Запитання 10

Розгортку якого з наведених многогранників зображено на рисунку?

варіанти відповідей
Запитання 11

У чотирикутній призмі площа основи дорівнює 3 см² а площа кожної з бічних граней – 5 см². Знайдіть площу повної поверхні призми. 

варіанти відповідей

23 см²

26 см²

20 см²

28см²

Запитання 12

Перпендикуляр, проведений з вершини піраміди до площини основи, називають:

варіанти відповідей

ребро

вершина

висота

апофема

Запитання 13

Висоту бічної грані правильної піраміди, проведену з її вершини, називають:

варіанти відповідей

ребро

висота

вершина

апофема

Запитання 14

Укажіть вершину даної піраміди

варіанти відповідей

A

B

E

Q

Запитання 15

Укажіть ребро основи даної піраміди

варіанти відповідей

AE

AQ

CQ

QB

Запитання 16

Чому дорівнює апофема правильної піраміди, якщо PK=4см., а KM=3 см.

варіанти відповідей

5

6

7

8

Запитання 17

В основі прямого паралелепіпеда лежить ромб. Висота паралелепіпеда дорівнює 8 см, а діагоналі -- 10 см і 8√2 см. Знайдіть площу основи паралелепіпеда.

варіанти відповідей

40

 24

48

60

Запитання 18

В основі прямої призми лежить прямокутний трикутник, один із катетів якого дорівнює 24 см, а гіпотенуза — 25 см. Площа бічної поверхні призми дорівнює 784 см2. Знайдіть довжину бічного ребра цієї призми.

варіанти відповідей

12

9

14

7

Запитання 19

Основою прямої призми є прямокутний трикутник з гострим кутом 300. Діагональ бічної грані призми, що містить гіпотенузу трикутника, дорівнює 8√2 см і утворює з площиною основи призми кут 450. Знайдіть площу повної поверхні призми.

варіанти відповідей

16√3

32√3+(12+4√3)

64√3+96

48√3+96

16√3+64

Запитання 20

Апофема правильної чотирикутної піраміди, яка дорівнює d см утворює з площиною основи кут α. Знайдіть діагональ основи.

варіанти відповідей

2√2d ⋅sinα

d⋅cosα

2√2d ⋅cosα

2d tgα

√2d⋅cosα

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест