КР Магнітне поле. ЕМІ

Додано: 2 грудня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 92 рази
12 запитань
Запитання 1

За 8 мс у витку провідника магнітний потік рівномірно зменшівся на 0,4 мВб. Яка ЕРС індукції виникне у првіднику?

варіанти відповідей

0,05 В

0,5 В

2 В

20 В

Запитання 2

Контур площею 2*10-2 м2 міститься в однорідному магнітному полі з індукцією 4 Тл. Чому дорівнює магнітний потік, що проходить через контур, якщо площина контуру перпендикулярна до вектора індукції?

варіанти відповідей

0,008 Вб

0,08 Вб

0,8 Вб

8 Вб

Запитання 3

Перпендикулярно до лініі індукції магнітного поля переміщується провідник завдовжки 2,4 м зі швидкістю

4 м/с. ЕРС індукції 1,44 В. Знайдіть магнітну індукцію поля.

варіанти відповідей

0,24 Тл

2,4 Тл

0,015 Тл

0,15 Тл

Запитання 4

Магнітний потік всередині котушки, що має 800 витків, змінюється за 0,2 с на 2 мВб. Визначіть індуковану в котушці ЕРС.

варіанти відповідей

0,8 В

8 В

80 В

0,32 В

Запитання 5

Магнітний потік через контур провідника рівномірно змінився на 0,6 Вб так, що ЕРС індукції дорівнює 1,2 В. Визначіть час зміни магнітного потоку і силу індукційного струму, якщо опір провідника 0,24 Ом.

варіанти відповідей

2 с; 5 А

0,5 с; 5 А

0,5 с; 0,5 А

2 с; 0,5 А

Запитання 6

В витку, виконаному з алюмінієвого дроту довжиною 10 см і площею поперечного перерізу 1,4 мм2 , швидкість зміни магнітного потоку 10 мВб/с. Знайти силу індукційного струму. Питомий опір алюмінію 0,28 (Ом*мм2)/м.

варіанти відповідей

0,2 А

0,5 А

5 А

20 А

Запитання 7

У магнітному полі з індукцією 4 Тл рухається електрон зі швидкістю 107 м/с, напрямленою перпендикулярно до ліній індукції магнітного поля. Чому дорівнює модуль сили, що діє на електрон від магнітного поля ?

варіанти відповідей

0,4·10-11 Н

2,4·10-16 Н

6,4·10-12 Н

6,4·10-19 Н

Запитання 8

Протон рухається зі швидкістю 108 см/с перпендикулярно до однорідного магнітного поля з індукцією 1 Тл. Знайдіть радіус кола, по якому він рухається

(маса протона 1,67·10-27 кг)

варіанти відповідей

1 см

2 см

4 см

8 см

Запитання 9

Котушку з індуктивністю 0,7 Гн, сила струму в якій дорівнює 2 А, замкнули накоротко. Визначте, через який час сила струму в котушці зменшиться на 0,01 А, якщо електричний опір котушки дорівнює 10 Ом.

варіанти відповідей

0, 35 мс

1400 с

14 с

35 с

Запитання 10

Сила струму в котушці, індуктивность якої 0,5 Гн, зросла в 3 рази. При цьому енергія магнітного поля котушки збільшилася на 4,5 Дж. Визначте зміну сили струму у котушці.

варіанти відповідей

1,3 А

0,27 А

1,5 А

3 А

Запитання 11

За рисунком 1 визначити напрям сили, яка дії на частинку в магнітному полі 913340_1606944269.png

варіанти відповідей

Сила Ампера діє вертикально вниз

Сила Лоренца діє вертикально вниз

Сила Ампера діє вертикально вгору

Сила Лоренца діє вліво

Запитання 12

Визначити напрям сили Ампера

варіанти відповідей

сила Ампера напрямлена до нас

сила Ампера напрямлена вгору

сила Ампера напрямлена вниз

сила Ампера напрямлена від нас

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест