Кристалічні гратки.

Додано: 30 листопада 2023
Предмет: Хімія, 8 клас
Копія з тесту: Кристалічні гратки.
20 запитань
Запитання 1

 Кристалічна гратка - це :

варіанти відповідей

упорядковане розміщення частинок, що утворюють речовину

хаотичне розміщення частинок, що утворюють речовину

упорядковане розміщення катiонiв, що утворюють кислоту

Запитання 2

Речовини з йонною граткою :

варіанти відповідей

тугоплавкі, малолеткі, мають високу твердість, але крихкі

мiцнi , леткi , тугоплавкi

крихкi, плавкi, мають низьку твердiсть

Запитання 3

Оберiть речовини з молекулярною кристалічною граткою

варіанти відповідей

тверді вода та вуглекислий газ, бром, йод

солі, основні оксиди, гідроксиди

сірка, червоний фосфор, алмаз, графіт, річковий пісок

Запитання 4

Речовини з атомною кристалічною граткою :

варіанти відповідей

сірка, червоний фосфор, алмаз, графіт, річковий пісок

тверді вода та вуглекислий газ, бром, йод.

Запитання 5

Металічні кристалічні гратки складаються з :

варіанти відповідей

з аніонів металу, повязаних спільними валентними електронами

з катіонів металу, повязаних спільними валентними електронами

з електронів металу, повязаних спільними валентними електронами

Запитання 6

Алмаз — це

варіанти відповідей

проста речовина, яка має атомну

кристалічну гратку, характеризується високою

твердістю і температурою плавлення,

неелектропровідна.

складна речовина з ковалентним полярним зв'язком, має атомну кристалічну гратку, характеризується

 високою твердістю і температурою

плавлення, неелектропровідна

проста речовина, яка має атомну

кристалічну гратку, характеризується низькою

твердістю і температурою плавлення,

електропровідна.

Запитання 7

Електрони, які вільно рухаються між позитивно заряженими атомами, називають ще 

варіанти відповідей

«електронним вихром»

«електронним газом»

«електронним смерчем»

Запитання 8

Якi кристалічні гратки мають майже усі

солі, основні оксиди, гідроксиди ?

варіанти відповідей

молекулярнi

атомнi

металiчнi

йоннi

Запитання 9

В молекулярних кристалічних гратках у вузлах містяться молекули, які можуть бути ?

варіанти відповідей

полярними і неполярними

неполярними

полярними

змiшанi

Запитання 10

Чому речовини з молекулярною кристалічною граткою мають низьку температуру кипіння, низьку твердість ?

варіанти відповідей

Звязки між молекулами сильні

Звязки між молекулами слабкі

Звязки між молекулами порушені

Запитання 11

Скiльки типiв кристалічних граток розрізняють :

варіанти відповідей

2

5

4

Запитання 12

Що називають вузлами кристалічної гратки  ?

варіанти відповідей

Місця розiрвання структурних частинок у кристалічній гратці

Місця розміщення структурних частинок у кристалічній гратці

структурнi частини у кристалічній гратці

Запитання 13

Вкажiть тип кристалічних граток , що зображенi на малюнку

варіанти відповідей

металiчний

йонний

атомний

молекулярний

Запитання 14

Вкажiть тип кристалічних граток , що зображений на даннiй свiтлинi

варіанти відповідей

атомний

молекулярний

металiчний

йонний

Запитання 15

Вкажiть тип кристалічних граток , що зображений на даннiй свiтлинi

варіанти відповідей

атомний

йонний

молекулярний

металiчний

Запитання 16

Вкажiть тип кристалічних граток , що зображений на даннiй свiтлинi

варіанти відповідей

атомний

металiчний

йонний

молекулярний

Запитання 17

За типом кристалічної гратки можна передбачати

варіанти відповідей

розчинність у воді; температуру плавлення; електропровідність; забарвлення; твердість; міцність; крихкість

електропровідність; забарвлення; твердість; міцність; крихкість

валентнiсть

Запитання 18

Оберiть речовини з атомною кристалічною граткою

варіанти відповідей

алмаз

червоний фосфор

графiт

сiрка

Запитання 19

Речовини з молекулярною кристалічною граткою

варіанти відповідей

бром

йод

сiрка

графiт

Запитання 20

Вкажiть назву речовини , що зображена на малюнку :

варіанти відповідей

графiт

бром

тверда вода (лiд)

рiчковий пiсок

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест