Куля, сфера (1)

Додано: 22 грудня 2023
Предмет: Геометрія, 11 клас
Копія з тесту: Куля, сфера (1)
18 запитань
Запитання 1

При обертанні якої фігури одержується куля ?

варіанти відповідей

круга навколо діаметра

прямокутного трикутника навколо одного із катетів 

прямокутника навколо сторони

кола навколо діаметра

Запитання 2

Радіус кулі – це відрізок, що з’єднує…

варіанти відповідей

дві довільні точки сфери;

центр кулі з точкою сфери;

 дві точки сфери, що не лежать на великому крузі;

 дві точки сфери, що лежать на великому крузі

Запитання 3

Перерізом кулі є:

варіанти відповідей

еліпс; 

сфера; 

 круг; 

коло

Запитання 4

Якщо радіус кулі дорівнює 15 см, а точка А знаходиться від центра кулі на відстані 20 см, то точка А лежить:

варіанти відповідей

 всередині кулі; 

 на поверхні кулі;

поза кулею; 

 визначити неможливо.

Запитання 5

Радіус сфери дорівнює 6 см. Чи може відстань між двома деякими точками, що належать сфері, дорівнювати 9см?

варіанти відповідей

ні

так

Запитання 6

Радіус сфери дорівнює R, відстань від центра сфери до деякої площини дорівнює d. Дана площина дотикається сфери, якщо виконується умова:

варіанти відповідей

 d – R > 0 ;

d – R < 0 ;

d – R ≠ 0; 

d – R= 0. 

Запитання 7

Відстань між центрами куль радіусів R і r дорівнює d (R > r). Кулі не перетинаються, якщо виконується умова:

варіанти відповідей

d = R + r;

d > R + r;

d = R – r;

d < R – r.

Запитання 8

Відстань між центрами куль радіусів R і r (R > r) дорівнює d. Кулі дотикаються, якщо виконується умова:

варіанти відповідей

d = R + r; 

d > R + r; 

 d = R – r; 

 d < R – r . 

Запитання 9

Радіус сфери дорівнює 6 см. Чи може відстань між двома деякими точками, що належать сфері, дорівнювати 13см?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 10

Якщо площина α і куля не мають спільних точок, то

варіанти відповідей

відстань більше за радіус кулі

відстань більше за діаметр кулі

відстань менше за радіус кулі

відстань більше за площу кулі

Запитання 11

Радіус кулі дорівнює 2см, то радіус сфери, обмеженої цією кулею, рівний ...

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 12

Великий круг кулі - це переріз, який...

варіанти відповідей

проходить через діаметр

перетинає діаметр

паралельний діаметру

дотикається до діаметру

Запитання 13

Дотична площина і радіус кулі, проведений у точку дотику, утворюють кут...

варіанти відповідей

300

600

1800

900

Запитання 14

Відстань до перерізу це відрізок... (див. малюнок)

варіанти відповідей

ОА

АО1

ОО1

АОО1

Запитання 15

Знайдіть діаметр кулі, радіус якої дорівнює 3 дм.

варіанти відповідей

 3 дм

 6 дм

1,5 дм

1 дм

Запитання 16

Радіус кулі дорівнює 50мм. Скільки спільних точок має куля з площиною, якщо відстань від центра кулі до площини дорівнює 4см.

варіанти відповідей

безліч

одну

жодної

Запитання 17

Радіус кулі дорівнює 50мм. Скільки спільних точок має куля з площиною, якщо відстань від центра кулі до площини дорівнює 5см.

варіанти відповідей

безліч

одну

жодної

Запитання 18

Радіус кулі дорівнює 50мм. Скільки спільних точок має куля з площиною, якщо відстань від центра кулі до площини дорівнює 6см.

варіанти відповідей

жодної

безліч

одну

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест