Куля. Сфера. Повторення

Додано: 2 квітня 2020
Предмет: Геометрія, 11 клас
Тест виконано: 23 рази
7 запитань
Запитання 1

Точка A – деяка точка простору. Яку геометричну фігуру утворюють усі точки простору, відстань від яких до точки A  не більша ніж 6 см?

варіанти відповідей

Коло

Круг

Сферу

Кулю

Запитання 2

Укажіть формулу для обчислення об’єму V  півкулі радіуса R (див. рисунок). 

варіанти відповідей

V=4πR2

V=2/3πR3

V=πR3

V=2πR2

V=4/3πR3

Запитання 3

У кулі з центром O, зображеній на рисунку, проведено переріз з центром O1 на відстані 12 см від центра кулі. Знайдіть радіус кулі, якщо радіус перерізу дорівнює 9 см.

варіанти відповідей

10 см

21 см

12 см

15 см

Запитання 4

Радіус однієї кулі у 2 рази більший за радіус другої кулі. Чому дорівнює об’єм кулі більшого радіуса, якщо об’єм кулі меншого радіуса дорівнює 1 см3?

варіанти відповідей

2 см3

4 см3

6 см3

8 см3

Запитання 5

Чому дорівнює радіус сфери, площа поверхні якої становить 100π см2?

варіанти відповідей

100 см

50 см

5 см

20 см

Запитання 6

Знайдіть об’єм кулі, діаметр якої дорівнює 6 см.

варіанти відповідей

216π см3

108π см3

36π см3

288π см3

Запитання 7

Знайдіть відношення площ поверхонь двох сфер, радіуси яких дорівнюють 5 см і 10 см.

варіанти відповідей

1:5

1:2

1:8

1:4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест