Кути між прямими у просторі, між прямою і площиною. Перпендикуляр та похила

7 запитань
Запитання 1

Назвіть кут рівний куту між прямими А1А і BD

варіанти відповідей

<BAA1

<DA1A

<B1DB

<BB1D1

<D1BA

<BDD1

Запитання 2

Чому дорівнює кут між прямими куба ВС і В1D1 ?

варіанти відповідей

900

600

00

300

450

Запитання 3

Назвіть кут між прямою ВD1 і площиною А1С1B1

варіанти відповідей

<BB1D1

<BD1C1

<BD1B1

<C1BB1

<B1D1A1

<D1BB1

Запитання 4

Чому дорівнює кут між прямими AB1 та DC1 прямокутного паралелепіпеда АВСDA1B1C1D1

варіанти відповідей

900

00

450

600

Запитання 5

Перпендикуляром до прямої а є відрізок

варіанти відповідей

KN

NM

KM

Запитання 6

Похилою до прямої а є відрізок

варіанти відповідей

CK

KD

CD

Запитання 7

Якщо АВ-перпендикуляр до прямої а, АС і АК- похилі, то ВС і ВК називають

варіанти відповідей

відстанню

проекціями похилих на пряму а

катетами

гіпотенузами

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест