2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Квантова фізика

Додано: 23 листопада 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 18 разів
10 запитань
Запитання 1


Які сучасні уявлення про природу світла?

варіанти відповідей


Світло не має ні хвильовими, ні корпускулярним властивостями


Світло має властивості частинок (корпускул)

Світло має хвильовими властивостями

Світло має хвильовими і корпускулярним властивостями

Запитання 2

Корпускулярні властивості світла проявляються під час...

варіанти відповідей

дисперсії

 дифракції

фотоефекту

 інтерференції

поляризації

Запитання 3

За якою формулою можна обчислити імпульс фотона...

варіанти відповідей

mc

mc2

hc∕λ

mv2∕2

Запитання 4

Довжина хвилі рентгенівського випромінювання дорівнює 10–10 м. У скільки разів енергія одного фотона цього випромінювання більша за енергію фотона видимого світла з довжиною хвилі 4·10–7 м?

варіанти відповідей

40

400

0,4

4000

Запитання 5

Як змінюється імпульс фотона при зменшенні довжини хвилі випромінювання?

варіанти відповідей

не змінюється

лінійно зростає

лінійно зменшується

нелінійно зростає

Запитання 6

Червона межа фотоефекту для даної речовини 682 нм. Обчисліть роботу виходу з речовини. 

варіанти відповідей

3,34 · 10-19 Дж

2,92 · 10-19 Дж

5,33 · 10-19 Дж

6,45 · 10-19 Дж

Запитання 7

Хто з перелічених вчених записав рівняння фотоефекту?

варіанти відповідей

Планк

Ейнштейн

Максвел

Ремер

Запитання 8

Вкажіть, як залежить від інтенсивності світла кінетична енергія фотоелектронів?

варіанти відповідей

не залежить

прямо пропорційно

обернено пропорційно

пропорційно куту інтенсивності

Запитання 9

Робота виходу електронів з Срібла 5,3 еВ. Чи викличе фотоефект ультрафіолетове випромінювання з довжиною хвилі 300 нм?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 10

Визначте енергію світового кванта електромагнітного випромінювання з довжиною хвилі 890 нм.

варіанти відповідей

2,23 · 1019 Дж

3,34 · 10-19 Дж

2,23 · 10-19 Дж

7,45 · 10-19 Дж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест