Квантові властивості світла. Фотоефект.

Додано: 3 березня 2021
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 369 разів
7 запитань
Запитання 1

Корпускулярні властивості світла виявляються під час явища ...

варіанти відповідей

дифракції світла

фотоефекту

інтерференції світла

розкладання білого світла у спектр за допомогою призми

Запитання 2

Хвильві властивості світла проявляються при ...

варіанти відповідей

випромінюванні світла атомами

поглинанні світла

проходженні свтла через дифракційну решітку

фотоефекті

Запитання 3

Фотони якого випромінювання мають найменший імпульс?

варіанти відповідей

синього

червоного

зеленого

фіолетового

Запитання 4

Визначте імпульс фотона, що має енергію 6,2 еВ. (1 еВ (електрон-Вольт) = 1,6 · 10-19 Дж)

варіанти відповідей

3,3 · 10-24

3,3 · 10-25

3,3 · 10-26

3,3 · 10-27

Запитання 5

Фотоефект - це ...

варіанти відповідей

втрата металевою ластинкою позитивного заряду

взаємодія електронів і фотонів

емісія електронів із поверхні металу при його нагріванні

емісія електронів із поверхні металу під дією світла

Запитання 6

Робота виходу електронів з металу залежить від ...

варіанти відповідей

довжини хвилі падаючого світла

заряду електрона

природи речовини

маси електрона

Запитання 7

Кількість вибитих електронів з поверхні металу ...

варіанти відповідей

залежить від довжини хвилі випромінюванна

не залежить від інтенсивності випромінювання

прямо пропорційна інтенсивності випромінювання

залежить від частоти випромінювання

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест